Eslövs kommun logotyp

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan
Eslövs kommun har tagit fram en Energi- och klimatplan för att arbeta systematiskt med energi-, hållbarhets-, och klimatfrågor. Arbetet omfattar även kommunens hel- och delägda bolag. Planen innehåller bland annat mål, tidsplan, genomförande och uppföljning. Den senaste energi- och klimatplanen antogs i kommunfullmäktige den 27 april 2015. Planen pågår år 2015-2020. Dokumentet finns att läsa i sin helhet här: Energi- och klimatplan 2.0PDF (pdf, 625.5 kB)

Lägesrapport för 2016
I denna lägesrapport ges en sammanfattning av arbetet med Energi- och klimatplanen för 2016. Rapporten består dels av energistatistik och dels av en lägesrapport från områdesansvariga.
Lägesrapport 2016, Energi- och klimatplan 2.0PDF (pdf, 703.8 kB)

Lägesrapport för 2015

I denna rapport ges en sammanfattning av arbetet med Energi- och klimatplanen för 2015. Rapporten består dels av en lägesrapport från åtgärdsägarna och dels av energistatistik för 2015.
Lägesrapport 2015, Energi- och klimatplan 2.0PDF (pdf, 1.1 MB) 

Slutrapport för Energi- och klimatplanen 2010-2014
I denna rapport ges en sammanfattning av måluppfyllnaden för de övergripande målen samt åtgärderna baserat på resultatet som rapporterades till Energimyndigheten den 31 mars 2015.
Bilaga 1 Slutrapport EKP1 för 2010-2014PDF (pdf, 1 MB)

Resultat
Arbetet med energi- och klimatplanen leds av energisamordnare Anna Mattsson. Statistik för uppföljning tas fram och rapporteras till Energimyndigheten varje år. Rapporterna visar att arbetet går framåt; energianvändningen minskar, fossila bränslen fasas ut och det antas fler och fler styrdokument som bidrar till en fortsatt positiv utveckling.
Bilaga 1 EKP Resultat av Energi- och klimatplanen 2010-2014PDF (pdf, 188.7 kB)
Bilaga 2 EKP Samarbete och ansvar bolagenPDF (pdf, 606.3 kB)

Tidigare dokument
Här kan du läsa de tidigare dokumenten som också den nuvarande Energi- och klimatplanen bygger på.
Lägesrapport för Energi- och klimatplanen 2012PDF (pdf, 2.1 MB)   
Lägesrapport för Energi- och klimatplanen 2013PDF (pdf, 1.9 MB)

Eslövs kommuns Energi- och klimatplanPDF (pdf, 410.8 kB) 2010-2014
Bilaga 1 Nulägesanalys 2009PDF (pdf, 193 kB)

Ladda ner Energiplan 2000
Ladda ner kortversion av Energiplan 2000PDF (pdf, 94.2 kB)

Bilagor till Energiplan 2000

Bilaga 1
Kommunens roll och ansvarPDF (pdf, 10.6 kB)
Bilaga 2
PlaneringsförutsättningarPDF (pdf, 75.9 kB)
Bilaga 2.1
Nationella miljökvalitetsmålPDF (pdf, 10.4 kB)
Bilaga 3
NulägesbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Bilaga 4
Lokala energitillgångarPDF (pdf, 39.4 kB)
Bilaga 5
Utgångsläge och statusPDF (pdf, 10.8 kB)
Bilaga 6
Förändringar på 10 års siktPDF (pdf, 40.1 kB)
Bilaga 7
Förutsättningar för olika energiformerPDF (pdf, 62 kB)
Bilaga 7.1
Värmeatlas för centralortenPDF (pdf, 372.4 kB)
Bilaga 8
EnergieffektiviseringPDF (pdf, 86.4 kB)

Faktabilagor:
1. Bakgrundsfakta om energiPDF (pdf, 58.7 kB)

2. Måttsystem för energi och effektPDF (pdf, 23.9 kB)

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Lisa Lindblad
0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se
Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler