Eslövs kommun logotyp

Statligt stöd för energikartläggning i företag och på lantbruk

Stöd för energikartläggning är en del i regeringens ambition att öka företagens kunskap om den egna verksamhetens energianvändning och synliggöra den stora möjligheten att spara energi. Stödet som även kallas "Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag" kan sökas.

Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning, och har ett maximalt belopp på 50 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 300 MWh energi per år, eller lantbruk som omfattar minst 100 djurenheter, oavsett nuvarande energianvändning.
 
Så här söker du stödet
Stöd för att genomföra energikartläggning i företag söks hos Energimyndigheten, via deras tjänst e-kanalen. Kartläggningen görs efter att företaget beviljats stöd. Vissa delar kan företaget kanske göra själv, men i de flesta fall behövs hjälp av en erfaren konsult. Resultatet av energikartläggningen presenteras tillsammans med en lista över åtgärder som företaget avser att genomföra, i en energiplan. Först när allt är klart och slutfört betalas stödet ut.

Läs mer om stöd till små och medelstora företag här.

Lagen om energikartläggning i stora företag
Den 1 juni 2014 trädde lag om energikartläggning i stora företag i kraft. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.
Med stora företag menas företag som:

  • sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Läs mer här: Lagen om energikartläggning i stora företag

Vill du ha mer information så kontakta Energi- och klimatrådgivare
Lisa Lindblad på 0413-621 59 eller läs mer om checkarna på 
Energimyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Lisa Lindblad
0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler