Eslövs kommun logotyp

Viktigt meddelande för allmänheten

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningstjänsten att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Signalen används till exempel vid allvarlig olyckshändelse såsom utsläpp av giftiga gaser från bränder där allmänheten måste varnas och informeras.

Ljudsignalen ges över systemet för utomhusvarning. Det sitter ett antal ljudtutor på flera tak i kommunen som testas klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen betyder att du ska 

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar och fönster
  • Lyssna på Radio och TV

VMA-signalen som en utomhusvarning består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunder mellanrum. Signalen avges under minst 2 minuter.

Meddelande i TV och radio
Det finns också möjlighet att nå ut med ett viktigt meddelande via TV och radio. I detta skede finns det två nivåer av VMA för att informera allmänheten:
 
Varningsmeddelande — begärs av en räddningsledare och innebär att meddelandet innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för liv. Meddelandet har förtur och sändningsledaren bryter pågående sändning för detta meddelande.

Informationsmeddelande — kan begäras av en kommunal krisledning och sänds förebyggande för att begränsa skador på människor, egendom och miljö. Detta meddelande sänds så fort det är möjligt, dock utan att bryta pågående sändning.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler