Eslövs kommun logotyp

Säkrare för barnen

När våra barn upptäcker världen är risken stor att de skadar sig. De flesta olyckor med barn sker faktiskt i hemmet.

En av de största olycksriskerna för de riktigt små barnen är fallrisken medan de lite större barnen gärna stoppar sådant i munnen som de lätt får i halsen. De äldre förskolebarnen utsätter sig för stor fara när de cyklar och börjar intressera sig för att testa att tända med tändstickor.
 
 
Så kan du skydda ditt spädbarn

 • Det är inte ovanligt att barn ramlar ner från sina föräldrars säng. Det undviker man genom att inte låta barnet ligga ensamt där.
 • Placera inte babysittern på ett bord eller en stol. Det är riskabelt eftersom babysittern kan ramla ner på golvet.
 • Drick eller ät aldrig något varmt om du har ditt barn i famnen.
 • Under bilfärder måste barnet sitta i en godkänd bilbarnstol som är anpassad till barnets ålder och vikt.
 • Ett bra sätt att kontrollera badvattnets temperatur är att stoppa armbågen i vattnet.
 • Barn behöver skyddas mot solens strålar. Huden hos barn är mycket känsligare än hos vuxna.
 • Mycket höga ljudvolymer vid till exempel konserter eller fyrverkerier kan innebära att barnet riskerar att få hörselskador. Använd hörselskydd vid konserter och liknande. 
 • Barn kan få köldskador i ansiktet när det är kallt. Om det blåser blir det ännu kallare.
 • Passiv rökning utsätter barnet för hälsorisker.

Så kan du skydda ditt småbarn (upp till cirka två år)

 • Gå noga igenom hemmet för att se vad som skulle kunna orsaka förgiftning hos barnet.
 • Kvävningsrisker är en av de största olycksfallsriskerna för små barn. Alltför små leksaker eller annat smått kan skada luftvägarna och i värsta fall orsaka kvävning.
 • Kontrollera noga att alla eluttag är petsäkra och att alla elsladdar är hela.
 • Förebygg olycksriskerna i köket genom att bland annat förvara vassa föremål så att barnet inte kommer åt dem, använda hällskydd och tippskydd på spisen, använda lås på ugnsluckan och ugnsskydd om spisluckan blir varmare än 60 grader och se till att inga sladdar till tunga elsaker hänger ner så att barnet kan dra i dem och få saken i huvudet placera maskindiskmedel och andra kemikalier så att barnet inte kan komma åt dem.
 • När barnet börjar resa sig ökar också risken för att det faller ur barnvagn, säng och barnstol. Du minskar olycksrisken genom att bland annat använda barnsele i vagnen, sänka botten i spjälsängen innan barnet börjar resa sig, aldrig lämna barnet utan uppsikt i vanlig säng eller barnstol och använda en grind om du har en trappa inne.
 • Om oturen är framme kan ett barn som bränner sig få allvarliga skador. Minska risken  genom att bland annat inte använda element som är varmare än 60 grader, använda häll-, tipp- och ugnsskydd på spisen samt lås på ugnsluckan, vända kastrullhandtagen mot väggen för att undvika att barnet tar tag i en kastrull och får heta innehållet över sig och lägga tändstickor och tändare utom räckhåll för barnet.

Så kan du skydda ditt äldre förskolebarn

 • Barnet ska alltid ha hjälm när det cyklar. Det är lag på att barn under 15 år ska ha hjälm när de färdas med en tvåhjulig cykel. Hjälmen bör vara CE-märkt.
 • Vänj ditt barn vid att alltid sitta när det äter, det förekommer också att äldre barn sätter i halsen.
 • Även äldre barn kan av nyfikenhet bli förgiftade om de få i sig något olämpligt. Barn är ofta intresserade av eld och tändstickor. Det är viktigt att en vuxen är med när barnen lär sig tända en tändsticka. Det är bättre än att de övar själva.
 • Även för de större förskolebarnen ska inte lämnas ensamma på stranden, på bryggan, vid dammen eller vid den stora vattenpölen.
 • Låt alltid ditt barn använda en flytväst i rätt storlek anpassad efter vikten i båten och på bryggan. Det går att låna flytvästar hos räddningstjänsten.

 

Källa: 1177, Sjukvårdsrådgivning på nätet

Mera läsning

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänst Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler