Eslövs kommun logotyp

Riktlinjer för sociala medier

Eslövs kommun har tagit fram riktlinjer för användandet av sociala medier inom den kommunala organisationen.
 
I riktlinjerna uppmanas kommunens anställda att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap och värdefull information till medborgarna. En viktig ambition är också nå fram samt få synpunkter från nya grupper av medborgare. Kommunen s medverkan i sociala medier ska vara personlig, trevlig och nära.
 
Öppenhet och tydlig avsändare
Varje förvaltning inom den kommunala organisationen väljer själv vilka sociala medier de ska använda. Samtliga dessa sociala medier ska kunna nås via kommunens egen webbplats. Alla grupper som kommunen administrerar ska vara öppna.
 
Den grafiska profilen ska följas även i de sociala medierna. Det ska alltså alltid stå helt klart att det är Eslövs kommuns som är ansvarig för ett speciellt socialt media. Språket är viktigt, tonen kan vara personlig men inte privat. Debatten ska vara saklig. Personangrepp accepteras inte.
 
Lagar och regler
Gällande svenska lagar ska följas, exempelvis offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor och arkivlagen. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter kommer inlägget att tas bort från det sociala mediet.
 
Inlägg på de sociala medier där Eslövs kommun är aktiv utgör allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bestämmelser.

Rutiner kring sociala medier
Ansvariga för användandet av sociala medierna inom den kommunala organisationen ska kontinuerligt ta del av insända meddelanden och ser till att olämpliga kommentarer tas bort. Besökare uppmanas också att rapportera kränkande innehåll.
 
Riktlinjerna för hur Eslövs kommuns anställda ska hantera sociala medier ingår i de övergripande "Riktlinjer för kommunikation"PDF (pdf, 194.6 kB). Läs gärna mer på sidorna 18 och 19.

"Riktlinjer för kommunikation" antogs av kommunstyrelsen den 1 mars 2011 och ska tillämpas av varje anställd i Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler