Eslövs kommun logotyp

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder onsdsag den 15 november 2017

Klockan 16.00 i sal Möller, Stadshuset Eslöv

1. Val av justerare


2. Information om rehabiliterande arbetssätt


3. Information om Ensolution


4. Ekonomisk månadsrapport 2017 (VoO.2017.0038)

 


5. Ersättning till privata utförare inom personlig assistans (VoO.2017.0415)6. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera,
Eslövs kommun. KS.2014.0303
(VoO.2017.0434)
Beslutsunderlag

Underrättelse om granskning

Samrådsredogörelse_Billinge_12_54 mfl_Granskning

Plankarta Billinge 12_54 m fl_Granskning_20171011.pdf

Planbeskrivning Billinge 12_54 m fl_Granskning_20171011.pdf

Bilaga2_Översvämningsanalys_och_Höjdsättning_av_Billinge_12_54_mfl.pdf

Bilaga 1_Skyfallsanalys Billinge.pdf


7. Remiss Miljöpolicy för Eslövs kommun Miljö-
och samhällsbyggnadsnämndens
(VoO.2017.0410)
Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Remissvar avseende Miljöpolicy för Eslöv kommun

Remiss Miljöpolicy för Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-20 §154

Förslag till ny Miljöpolicy. Miljöpolicy för Eslövs kommun

Gällande Miljöpolicy för Eslövs kommun

Tjänsteskrivelse. Miljöpolicy för Eslövs kommun


8. Protokoll Rådet för hälsa och trygghet
(VoO.2017.0060)
Beslutsunderlag

Protokoll 2017-10-17 Rådet för Hälsa och Trygghet

Ett samhälle för alla 2017-10-17


9. Redovisning av meddelanden 2017
(VoO.2017.0020)
Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Redovisning av meddelanden för november 2017


10. Redovisning av delegationsbeslut 2017
(VoO.2017.0039)
Beslutsunderlag

 

Förslag till beslut: Redovisning av delegationsbeslut oktober 2017

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler