Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsen sammanträder den 5 december 2017

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Möller/Sahlin i Stadshuset i Eslöv klockan 17.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2018- 2029 (KS.2017.0410)
 3. Yttrande över remiss - Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa (KS.2017.0420)
 4. Förnyelse av avtal med kompetenscentrum mot våld i nära relationer (KS.2015.0472)
 5. Antagande av detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun (KS.2015.0279)
 6. Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret (KS.2017.0245)
 7. Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Hässlebro, Eslöv VA SYD (KS.2017.0506)
 8. Förslag om upphävande av uppdrag om diplomering av Eslövs kommun som Fairtrade City (KS.2014.0259)
 9. Reviderade riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering (KS.2017.0075)
 10. Förslag till nya bidragsregler för föreningsliv och andra aktörer i Eslövs kommun (KS.2017.0419)
 11. Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun (KS.2017.0509)
 12. Remissvar angående förslag av ny Miljöpolicy för Eslövs kommun (KS.2017.0444)
 13. Yttrande över motion Håkan Larsson (MP) - Upprätta en Grönstruktur (KS.2016.0370)
 14. Förslag till nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd (KS.2017.0531)
 15. Yttrande över Nämnden för arbete och försörjning Ändring av riktlinjer avseende beräkningssätt för barnbidrag och flerbarnstillägg (KS.2017.0503)
 16. Samråd om Översiktsplan 2018 för Svedala kommun (KS.2017.0511)
 17. Lokalförändring inom daglig verksamhet Klausastället (KS.2017.0498)
 18. Val av borgerliga begravningsförrättare (KS.2014.0543)
 19. Förslag till nya vigselförrättare (KS.2014.0454)
 20. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2017 (KS.2017.0036)
 21. Fyllnadsval efter Håkan Svensson-Sixbo (V) entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott (KS.2017.0536)
 22. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017 (KS.2017.0076)
 23. Redovisning av delegeringsbeslut
 24. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

 Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2017-12-05 kallelse med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 11.7 MB 2017-11-28 14.52

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler