Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden sammanträder måndagen den 13 november 2017

Sammanträdet hålls i Aulan på Sallius, klockan 18.00-21.00.

Utdrag ur kallelse:

 1. Verksamhetstimme
 2. Val av justerare
 3. Yttrande över förslag till Miljöpolicy för Eslövs kommun
 4. Ekonomisk månadsrapport 2017
 5. Rapport om hur medarbetare har kunskap kring kommunens rutiner om mutor och jäv
 6. Rapport om hur nämndens verksamheter följer kommunens riktlinjer om fakturahantering
 7. Rapport om kontroll av fakturering enligt kommunens taxor
 8. Rapport om hur utbetalningsfiler kontrolleras
 9. Följsamhet gentemot upphandlade kontrakt
 10. Studerandes upplevda trygghet och studiero
 11. Ny skola-namngivning
 12. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2017
 13. Rapport från kontaktpolitiker
 14. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017
 15. Information om lokaler
 16. Information från förvaltningschefen
 17. Redovisning av meddelande, november 2017
 18. Redovisning av delegeringsbeslut, november 2017

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler