Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder måndagen den 20 augusti 2012

Sammanträdet hålls i Albert Sahlin på stadshuset i Eslöv kl 18:45

Val av protokolljusterare


Förvaltningschefen rapporterar.


Budget 2013, Plan 2014-2015.


Ekonomisk rapport.

4
Delrapport Tyst Kunskap.

5
Yttrande över ansökan från stiftelsen Vindrosen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Sjöbo kommun.  

6
Yttrande över ansökan från Föreningen Fogdaröd omsorg, vård och utbildning upa om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Höörs kommun.

7
Yttrande angående motion Inför gymnasieingenjörprogrammet på Bergagymnasiet.

8
Verksamhetschef för skolhälsovården inom Bergagymnasiet augusti 2012.

9
Yttrande angående nya rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

10
Samverkansavtal, Vård- och omsorgscollege. Eslöv/Höör/Hörby, 2012-04-18--2014-09-30.  

11
Val av kontaktpolitiker.

12
Rapport från kontaktpolitiker.

13
Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet.

14
Redovisning av delegeringsbeslut 2012.

15
Redovisning av meddelanden 2012.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler