Eslövs kommun logotyp

Sammanträdesrum i Stadshuset

Kulturnämnden har namnsatt sammanträdesrummen i stadshuset. Rummen har fått namn efter personer, som spelat en särskild roll för samhällsuppbyggnaden i Eslöv på framträdande kommunala poster. Ett foto eller porträtt med personbeskrivning finns i respektive sammanträdesrum. Idag finns det 14 sammanträdesrum och de är följande:

EMANUEL MÖLLER: rum 3226 - foajén 2:a vån
Kronofogde Emanuel MÖLLER (1855-1929) inflyttade 1889. Han var 1903-06 och 1910 kommunalfullmäktiges ordförande och efter stadens tillkomst 1911 stadsfullmäktiges ordförande 1/1-11/12 1911, därefter ordförande i stadsstyrelsen till 1929.

ALBERT SAHLIN: rum 3225 - foajén 2:a vån
Fabrikör Albert SAHLIN (1868-1936) kom med sin fader Carl Peter Sahlin till Eslöv 1879. Han var 1897-1910 ledamot i kommunalfullmäktige och 1/1-12/12 1911 stadsfullmäktiges vice ordförande, därefter ord- förande 1911-14 och 1916-28. Han var också bl.a. ordförande i den högre samskolans, folkskolans, museets, föreläsningsföreningens och läsestugans styrelser.

JOHAN RENCK: rum 3003 - foajén 2:a vån
Fabrikörerna Ferdinand RENCK (l821-1886) och Johan RENCK (1845-1895) inflyttade 1869 från Neumünster i Schleswig-Holstein. De startade samma år den textilindustri, som till branden 1898 låg vid Joel Sallius plats framför Medborgarhuset. Ferdinand R. var kusin till Johan R:s fader. Han var ledamot i kommunalfullmäktige 1876-77, liksom Johan R. 1878 - 95. Johan R:s dotter Elisabeth var gift med Albert Sahlin, arvtagare till det som sedan blev Eslövs största konfektionsindustri.

LORENTZ EDELBERG: rum 3004 Vigselrummet, foajén 2:a vån
Kontraktsprost Lorentz EDELBERG (1851-1926) inflyttade 1876. Han var ledamot i stadsfullmäktige 1911-18, som vice ordförande 12/12 1911-1914 och som ordförande 1915. I drätselkammaren var han vice ordförande 1911-13 och ordförande 1913-15. I Eslövs sparbank var han styrelseledamot i 20 år, varav vice ordförande 1899-1908 och därpå ordförande till 1926. Han ledde också folkskolestyrelsen och verkade som inspektor vid elementarskolan för gossar, högre flickskolan och högre samskolan, som han varit med om att grunda.

WALTER STRÖM: rum 3201 Vård och Omsorg, 2:a vån
Distriktsläkare Walter STRÖM (1835-1919) inflyttade 1865. Han grundade Eslövs sparbank 1866 och var dess verkställande direktör till 1874, likaså Eslövs apotek 1870, men framförallt var han en av de ledande bakom köpingens tillkomst 1875. 1876 -80 var han ledamot i kommunalfullmäktige och därtill ordförande i hälsovårdsnämnden och i styrelserna för Eslövs goss- och flickskolor.

NILS KULNEFF: rum 2201 Vård och Omsorg, 1:a vån
Provinsialläkare Nils KULNEFF (1858-1928) inflyttade 1886. Han var ledamot i kommunalfullmäktige 1888-1909 och dess ordförande 1906-09, i kommunalnämnden 1900-09, som ordförande 1900-02. I stadsfullmäktige var han ledamot 1911-28, därtill vice ordförande 1915-19. I elementarskolans styrelse var han ordförande 1888-1910, i styrelsen för den högre samkolan 1910 - 20, där han sedan blev inspektor. Han var också hälsovårdsnämndens ordförande 1886-1913 och landstingsman från 1925.

EMILIA LINDQVIST: rum 2253, 1:a vån
Arbetsförmedlingsföreståndare Emilia LINDQVIST (1855 - 1932) var 1915-18 den första kvinnan i stadsfullmäktige. Hon förestod arbetsförmedlingen från starten 1909 - 32 och var bl.a. styrelseledamot i läsestugan, hundrakvinnoföreningen och i logen Kronan, där hon blev en känd nykterhetstalare.

FRANS OHLSSON:rum 2261 Barn och Familj, 1:a vån
Köpman Frans Alexander OHLSSON (1835-1911) inflyttade 1866. Han startade på 1860-talet Eslövs mejeri och 1872 Eslövs tegelbruk och var en av sparbankens stiftare och huvudmän från 1866, därtill styrelsesuppleant 1870-71, ledamot 1873 -1906 och verkställande direktör 1874 -1905. Han var ledamot i kommunalfullmäktige 1876 - 1902, dess vice ordförande 1876-78 och ordförande 1879-1902, samt ordförande i kommunalnämnden 1900 - 02 och dessutom köpingens förste brandchef.

LARS OTTERSTEDT:rum 3205 Vård och Omsorg, 2:a vån
Mjölnare Lars Ludvig OTTERSTEDT (1836-1886) inflyttade 1859 och verkade bl.a. som kvarn- och dansbaneägare. Han var ledamot i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och skolrådet 1876-84. Som en av Eslövs sparbanks stiftare 1866 var han styrelseledamot 1866-69 och 1870 - 85, därtill vice ordförande 1877-84.

KARL OLIN: rum 3215 Vård och Omsorg, 2:a vån
Förste järnvägskontorist Karl OLIN (1883 -1962) inflyttade 1914. Han var ledamot i stadsfullmäktige 1919-42 och dess ordförande 1937-42. I drätselkammaren var han ledamot 1935-46. Därtill var han Eslövs arbetarekommuns ordförande 1926-34 och ledamot i bl.a. folkskolans och det högre allmänna läroverkets styrelser.

CHRISTIAN NILSSON: rum 3229 Miljö och Samhällbyggnad, 2:a vån
Bryggare, hotellägare, lantbrukare m.m. Christian E. NILSSON (1836-1909), kallad "Eslövskungen", inflyttade som fd. rallare och ban- förman 1858. Han öppnade 1866 JärnvägshotelIet som han sålde, och 1871 Hotell Nilsson, samt startade 1883 Eslövs bryggeri. Han var ledamot i kommunalfullmäktige och ordförande i kommunalnämnden 1876-82. I Eslövs sparbank blev han stiftare och huvudman 1866, styrelseledamot 1873, vice ordförande 1884 och ordförande 1899-1908. Han var dessutom en tid köpingens brandchef. Namnet "Eslövskungen" fick han som den mest inflytelserika och mäktigaste grundaren av såväl köpingen 1875 som Västra Sallerups municipalsamhälle 1894.

PER HÅKANSSON: rum 3245 Miljö och Samhällsbyggnad 2:a vån
Fabrikör fil. dr Per HÅKANSSON (1842-1918) inflyttade 1874 och grun- dade den ättiksfabrik, som senare fick namnet Salubrin/Druvan. Han var ledamot i kommunalfullmäktige 1876-1910, i kommunalnämnden 1900-10 och i stadsfullmäktige 1911-14. Han donerade de medel som ligger till grund för stiftelsen Håkanssons sjukhem, inrättat i "Eslövskungens", Christian E. -Nilssons fd. privatvilla.

RUDOLF JONASSON: rum 3261 Utbildningsrummet 2:a vån
Skomakare Rudolf JONASSON (1879 -1939) inflyttade 1904 och blev snart ordförande i skoarbetarnas fackförening. Han var ledamot i stads- fullmäktige 1911-36, som vice ordförande 1919-28 och som ordförande 1929-36, då han blev Eslövs förste kommunalborgmästare 1936-39. I drätselkammaren var han ledamot 1917-36, som dess ordförande från 1933. Därtill var han sedan 1912 landstingsman och senare också landstingets ordförande.

JOEL SALLIUS: rum 3263 Kommunledningskontoret, 2:a vån
Förste rektor Joel SALLIUS (1901-1988) var infödd Eslövsbo. Han var ledamot i stadsfullmäktige 1931-66 och dess ordförande 1942-66. Därtill var han ledamot i drätselkammaren 1935-58 och dess vice ordförande 1936-47, ordförande 1947-58. I Eslövs arbetarekommun var han ordförande 1934 - 40.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler