Eslövs kommun logotyp

God man

Vem har rätt till god man?
God man förordnas för en person som behöver hjälp med att ordna och sköta sin ekonomi, bevaka personens rätt och förvalta personens egendom. Ett godmanskap kan därför se mycket olika ut beroende på vilka behov den enskilde har och vilka intressen som behöver tillvaratas.

Vad innebär uppdraget som god man?
En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande förhållande har behov av någon som kan hjälpa till med att bevaka personens rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person har rätt att få en god man.

Uppdraget som god man varierar därför mycket från olika uppdrag eftersom ställföreträdarens arbetsuppgifter styrs av vilket behov huvudmannen har. Vanliga uppgifter för en god man är att betala räkningar, ge fickpengar och att se till att personen i övrigt mår bra.

Ett förordnande om god man är frivilligt och kräver den enskildes samtycke.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler