Eslövs kommun logotyp

Förvaltare

Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom ska en förvaltare utses åt personen. Förvaltare utses av tingsrätten.

Personen ska vara i ett behov av att någon annan hjälper denne med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person p.g.a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande.

Det är den enskilde själv, de närmaste släktingarna, personens gode man eller överförmyndaren som kan ansöka om förvaltare ska utses. Dessa kategorier av personer kan även begära att förordnandet ska upphöra.

Förvaltarskap förordnas endast då godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd för personens behov. Om förvaltare utses mister huvudmannen sin rättshandlingsförmåga vilket betyder att personen inte kan ingå rättshandlingar på egen hand. Eftersom ett förvaltarskap är en ingripande åtgärd omprövas överförmyndarnämnden varje år om förvaltarskapet ska bestå.

Vad omfattar uppdraget?
Uppdraget som förvaltare rör allt som angår huvudmannen. Förvaltaren kan bevaka huvudmannens rätt, förvalta egendom och sörja för huvudmannens person. Förvaltarskap kan även anordnas för en specifik angelägenhet eller egendom. Förordnandet gäller då endast ett specifikt uppdrag och förvaltarskapet är begränsat till endast detta.

Överförmyndaren kan bestämma omfattningen av detta uppdrag. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för.
 
Till skillnad från godmanskap behöver inte förvaltaren inhämta huvudmannens samtycke till att ingå rättshandlingar i den del som omfattas av uppdraget. Huvudmannen har dock rätt att själv bestämma om:

  • avtal om tjänst eller annat arbete
  • det som han/hon tjänat genom eget arbete, avkastningen därav och vad som trätt i dess ställe
  • det som huvudmannen får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte ska omfattas av förvaltarens rådighet

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler