Eslövs kommun logotyp

Dödsbo

Vad är mitt uppdrag som ställföreträdare?
Du som ställföreträdare ombesörja din huvudmans rätt i dödsboet. Som ställföreträdare ska du:

  • Se till att bouppteckning upprättas senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska lämnas in till skattemyndigheten.
  • Om en fastighet behöver säljas måste överförmyndarens samtycke inhämtas.
  • Om det finns testamente ska du som ställföreträdare bevaka din huvudmans rätt. Avlider en förälder till din huvudman ska du som ställföreträdare bevaka din huvudmans laglott.
  • Bevaka att arvslotten till din huvudman är rätt uträknad och att alla tillgångar tas upp till sitt rätta värde. Tillgångarna ska tas upp till sitt marknadsvärde.

När en bodelning och arvskiftet upprättats ska överförmyndaren samtycka till fördelningen. Du som ställföreträdare ska då ansöka om överförmyndarens samtycke. En ansökan ska då skickas in till överförmyndaren. Ansökan ska innehålla:

  • Bodelning och arvskiftet i original.
  • Kopia av bouppteckningen
  • Kopia av testamente, om sådant finns.
  • Kopia på räkningen av dödsboets förvaltning.
  • En specifikation som bekräftar att din huvudman fått medlen insatta på sitt bankkonto.
  • En begäran om att du som ställföreträdare önskar att bli entledigad från uppdraget.

Jag som ställföreträdare har del i samma dödsbo som min huvudman
Om du som ställföreträdare har del i samma dödsbo som din huvudman kan du inte företräda din huvudmans rätt i dödsboet. En särskild god man kommer att utses för din huvudmans räkning. Begäran om särskild god man görs till överförmyndaren.

 

 

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler