Eslövs kommun logotyp

Vad innebär det att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person?

Här ges en kort beskrivning av vad att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person innebär. Eftersom utgångspunkten alltid är huvudmannens behov varierar uppdraget som ställföreträdare från olika uppdrag. Vad som anges nedan är därför endast exempel på vad uppdraget kan komma att innefatta.

Bevaka rätt
Som ställföreträdare är en av uppgifterna för uppdraget att bevaka huvudmannens rätt. Detta kan till exempel innebära att se till att beslut överklagas som fattas till huvudmannens nackdel eller ansöka om bidrag för huvudmannen.

Det är ställföreträdarens ansvar att se till att olika insatser sätts in för huvudmannens behov, till exempel insatser från socialtjänsten eller enligt LSS. Ställföreträdaren ska också se till att olika bidrag söks för huvudmannens räkning, till exempel bostadsbidrag.

En ställföreträdare kan också förordnas för ett specifikt tillfälle, detta kan till exempel vara vid försäljning av fastighet eller om en underårig är dödsbodelägare och har en förälder med motstående intressen i dödsboet. Förordnandet är i så fall begränsat till endast den specifika situationen och förordnandet gäller inte för personens förhållanden i övrigt.
 
Förvalta egendom
Att förvalta en persons egendom innebär att ställföreträdaren ska ta hand om huvudmannens egendom. Detta innebär att ställföreträdaren ska sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, förvalta tillgångar, lämna fickpengar med mera.

Huvudmannens medel ska i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Tillgångar ska placeras på ett tryggt vis och ge skälig avkastning. Det viktigaste är att huvudmannens tillgångar placeras tryggt. Att placeringen ger skälig avkastning är alltid ett sekundärt intresse i förhållande till att medlen placeras på ett betryggande sätt.
 
Sörja för person
Uppgiften för den ställföreträdaren är att se till att huvudmannen får erforderlig personlig omvårdnad och social service. Utgångspunkten är alltid huvudmannens personliga behov vilket gör att ställföreträdarens uppgifter varierar beroende på huvudmannens livssituation.

Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen mår bra och har tillgång till det han behöver. Detta innebär ställföreträdaren ofta bör besöka sin huvudman och samtala med huvudmannen om vilka behov han har.

Uppgifter som ställföreträdare ska ombesörja är till exempel att huvudmannen får tillräcklig hjälp i sitt hem av hemtjänst och vårdpersonal. Ställföreträdare ska även ha och kontakt med sjukvård och socialtjänst. Huvudmannens behov av ett socialt nätverk ska också uppmärksammas av den gode mannen.

Begränsningen i uppdraget går vid att ställföreträdare inte själv behöver vara delaktig i utförandet av vad huvudmannen behöver ha utfört till exempel flytt, inköp av mat eller att följa med på utflykt.

Däremot är det ställföreträdarens ansvar är att se till att bostaden kan avvecklas vid flytt, att hemtjänsten förser huvudmannen med tillräcklig hjälp med inköp av mat och att huvudmannen får färdtjänst för att ta sig ut på utflykt.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler