Eslövs kommun logotyp

Arvode

Som god man/förvaltare har du rätt till skäligt arvode för ditt arbete. Det är överförmyndaren som fattar beslut om kostnadsersättningar och arvode för arbetet. En begäran om arvode ska lämnas in tillsammans med årsräkningen. Arvodet betalas ut en gång per år.

Vem betalar arvodet?
Ersättningen betalas till den gode mannen/förvaltaren av huvudmannens egna inkomster om huvudmannens inkomst överstiger 2,65 basbelopp eller huvudmannens tillgångar överstiger två basbelopp (basbeloppet för 2012 är 44 000 kr). Om huvudmannens inkomst eller tillgångar understiger beloppet ska ersättningen betalas av kommunen.

Om huvudmannens inkomster eller tillgångar överstiger de nämnda beloppen men det överstigande beloppet men inte täcker gode mannens/förvaltarens arvode delas kostnaden mellan huvudmannen och kommunen. Huvudmannen betalar det som överstiger basbeloppet och kommunen svarar för den del som inte täcks av huvudmannens egna medel.
 
Sluträkning
Sluträkning lämnas in när ditt uppdrag som förmyndare, god man eller förvaltare avslutas. Senast en mån efter att uppdraget har upphört ska sluträkningen avseende uppdraget vara överförmyndaren tillhanda. Sluträkningen ska omfatta en tidsperiod from det löpande året till det att uppdraget som ställföreträdare har upphört.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler