Eslövs kommun logotyp

Eslövs Idrottsledarmärke

Ett utmärkelsetecken delas ut av Kultur- och fritidsnämnden till en medlem i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar som gjort stora och förtjänstfulla insatser som idrottsledare.

Ansök digitalt eller hämta en blankett för utskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickas till:
Kultur och Fritid
Box 255, 241 24 Eslöv

För mer information kontakta Kultur och Fritid, 0413-620 82

Bestämmelser för erhållande av Eslövs Idrottsledarmärke.

Eslövs Idrottsledarmärke har instiftats av Eslövs Idrottsnämnd, numera kultur och fritidsnämnden. Det är ett utmärkelsetecken, som efter ansökan från föreningshåll, kan tilldelas person som gjort stora och förtjänstfulla insatser som idrottsledare i Eslöv.

Ansökan om utdelning av märket skall göras skriftligen till kultur och fritidsnämnden senast två månader före önskad utdelningsdag. Ansökan skall vara väl motiverad och godkänd av vederbörande förenings styrelse.

Kultur och fritidsnämnden beslutar om utdelning av utmärkelsen i varje enskilt fall. Ansökningar, som enligt kultur och fritidsnämndens uppfattning inte uppfyller kraven för märkets utdelning, återgår till förslagställande förening med motivering för avslaget.

Person som erhållit märket är berättigad till fri entrè vid idrottsevenemang i Eslöv.

Märket är numrerat och åtföljs av ett diplom.

För erhållande av märket gäller följande:
1. Utmärkelsen kan utdelas endast till medlen i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar.

2. För att erhålla utmärkelsen fordras aktivt ledarskap i minst 20 år.

3. Utmärkelsen kan även tilldelas person som i 10 år aktivt utövat idrott och därefter under 15 år varit aktiv ledare.

4. Kvalificerande föreningsmedlemskap räknas från det år vederbörande fyllt 16 år. Medlemskapet skall vara styrkt i ansökan.

5. Hela kvalifikationstiden skall vara förvärvad i någon av Eslövs kommuns idrottsföreningar.

6. Person som tävlat mot ersättning eller ägnat sig åt betald träningsverksamhet får icke tillgodoräkna sig detta.

Eslöv i mars 1963 IDROTTSNÄMNDEN.

Reviderad mars 1989 ESLÖVS FRITIDSNÄMND.

Reviderad mars 1993 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN.

Kontakta oss

Nämndsekreterare:
Gunilla Larsson
0413-620 73

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler