Eslövs kommun logotyp

Kommunrevision

Revisorernas uppdragsgivare är kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av lagstiftning och god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom revisorer eller lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunägda bolagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är effektiv. Den årliga revisionsberättelsen innehåller uttalande, om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder kan tillstyrkas eller ej samt om årsredovisningen kan godkännas.

2017

Granskning av besökssäkerhet och skalskydd av förskola och grundskolaPDF (pdf, 111.8 kB)

Yttrande Granskning av besökssäkerhet och skalskyddPDF (pdf, 1.4 MB)

 

Granskning av ServicenämndPDF (pdf, 124.1 kB)

Yttrande Granskning av servicenämndPDF (pdf, 179.7 kB)

 

Granskning av personalförsörjningPDF (pdf, 142.4 kB)

Yttrande Granskning av personalförsörjningPDF (pdf, 713.4 kB)

2016

Granskning av Drift och underhåll av kommunens webbsidaPDF (pdf, 164.8 kB)

Granskning Delårsrapport 2016PDF (pdf, 129.9 kB)

Uppföljning av Granskning av samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten inom barn- och familjenämndenPDF (pdf, 110 kB)

Granskning av Projektledning vid större investeringarPDF (pdf, 157.9 kB)

Granskning av kommunens krisledningsorganisation och beredskapPDF (pdf, 9.4 MB)

 

2015

Granskning av bokslut och årsredovisning Eslövs kommunPDF (pdf, 145.9 kB)

Granskning av planeringsperspektivet i det kommunala uppdragetPDF (pdf, 10 MB)

Granskning DelårsrapportPDF (pdf, 151.6 kB)

Revisorernas bedömning PDF (pdf, 370.1 kB)

2014

Rapport Granskning om palliativ vårdPDF (pdf, 39.4 kB)
Rapport Gransking av hantering av bidrag till föreningarPDF (pdf, 2.1 MB)
Rapport Granskning av samverkan mellan förskola, skola och socialtjänstPDF (pdf, 1.8 MB)
Delårsrapport, 20140831PDF (pdf, 116 kB)
Bokslut 2013PDF (pdf, 779.2 kB)
Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som utförs av externa utförarePDF (pdf, 54.7 kB)

2013

Rapport delår 2013PDF (pdf, 66.7 kB)
Rapport uppföljning 2011 slutligPDF (pdf, 45.8 kB)
Revisionsberättelse 2012 med bilagorPDF (pdf, 1.5 MB)
Rapport UpphandlingPDF (pdf, 1.7 MB)

2012

Rapport intern kontroll mot mutorPDF (pdf, 2.5 MB)
Rapport vård- och omsorgsplan planering äldreomsorgPDF (pdf, 830.5 kB)
Rapport uppföljning 2010, genomförd september 2012PDF (pdf, 830.5 kB)
Rapport delår Eslöv 2012PDF (pdf, 252.8 kB)
Rapport granskning av överförmyndarnämndenPDF (pdf, 583.8 kB)

2011

Rapport, granskning av arvoden till förtroendevalda 2011 EslövPDF (pdf, 888.4 kB)
Rapport, granskning av årsredovisning 2011PDF (pdf, 728 kB)
Rapport uppföljningsansvar, augusti 2011PDF (pdf, 873 kB)
Rapport granskning av delårsrapport 2011Word (word, 554 kB)
Rapport uppföljningsansvarWord (word, 554 kB)

2010Word (word, 554 kB)

Revisionsrapport IK Servicenämnden 2010Word (word, 554 kB)
Löner 2010Word (word, 554 kB)
Revisionsrapport, bygglov 2010Word (word, 554 kB)
Rapport anläggningsregister Eslöv 2010Word (word, 554 kB)
Revisionsrapport, mobbning Eslöv 2010Word (word, 554 kB)
Ölyckeskolan 2010Word (word, 554 kB)

2009Word (word, 554 kB)

Extern intrångsanalysWord (word, 554 kB)
Granskning av kontanthanteringWord (word, 84 kB)
VoR-analysWord (word, 372.5 kB)
PWC-rapportWord (word, 190.5 kB)
Revisorernas bedömningWord (word, 51.5 kB)
Revisionsrapport granskning av EUPDF (pdf, 117.5 kB)

2008

Arkivrapport Eslöv 2008-091PDF (pdf, 64.9 kB)
Revisionsrapport VA & Gata Eslöv 2008PDF (pdf, 209.2 kB)
Kravrutiner 2008-12-16PDF (pdf, 108.4 kB)
Rapport policy Eslöv 2008PDF (pdf, 61.2 kB)
Revisionsrapport fastighetsunderhåll Eslöv 2008PDF (pdf, 122.5 kB)
RevisionsrapportWord (word, 228 kB) 2008
Revisionsrapport leverantörsfakturorWord (word, 109 kB) 2008
Delårsrapport 2008Word (word, 514 kB)
Eslöv långtidssjukfrånvaro 2008Word (word, 219 kB)
Revisionsrapport 2008Word (word, 228 kB)

2007

Årsredovisning Eslöv 2007PDF (pdf, 1.4 MB)
Revisionsstrategi i Eslöv 2007PDF (pdf, 33.4 kB)
Delårsrapport Eslöv 2007PDF (pdf, 58 kB)
IK Serviceförvaltningen oktober 2007PDF (pdf, 45.2 kB)
Utlåtande DR 2007PDF (pdf, 8.4 kB)
VoR-annalys 2007PDF (pdf, 130.2 kB)

2006

Årsredovisning Eslöv 2006PDF (pdf, 132.3 kB)
Delårsrapport 2006PDF (pdf, 58.6 kB)
Försörjningsstöd 2006PDF (pdf, 67.8 kB)
Utvärdering av maxtaxa inom vård och omsorg 2006PDF (pdf, 79 kB)
Utlåtande DR 2006PDF (pdf, 8.4 kB)
Privata medel inom i särskilda boenden enligt LSSPDF (pdf, 31.5 kB)

Sidan uppdaterad: 2018-02-28

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler