Eslövs kommun logotyp

Politik — så fungerar det

Den högsta makten har du som medborgare i Eslövs kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar fram den du vill ska bli förtroendevald politiker i Eslövs kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige i Eslöv består av 51 ledamöter och 28 ersättare. Under innevarande mandatperiod, 2015-2018, styr socialdemokraterna och moderaterna i gemenskap Eslövs kommun.

Bibehålla hög kvalitet 
I det kommunala handlingsprogrammet för mandatperioden framgår det tydligt att partiernas ambition för Eslövs kommun om att ständigt utveckla den kommunala organisationen, både när det gäller service, kvalitet och effektivitet. Att bibehålla den idag höga kvaliteten i verksamheterna är viktigt.
 
Eslöv har två kommunalråd
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. Det partiblock som har majoriteten i kommunfullmäktige får också majoriteten i kommunstyrelsen.
 
Eslöv har två kommunalråd som leder det politiska arbetet i kommunen, Johan Andersson (S) och Henrik Wöhlecke (M) som båda arbetar heltid som politiker. Övriga politiker i kommunfullmäktige och kommunens nämnder har vanliga arbeten vid sidan om politiken. De kallas ofta därför för fritidspolitiker.
 
Åtta nämnder ansvarar
Kommunfullmäktige utser de nämnden som behövs för att leda arbetet inom kommunens ansvarsområden. Eslövs kommun har sju övergripande nämnder och en valnämnd. Nämnderna ansvarar också för att verkställa de beslut som kommunfullmäktige tar inom sitt ansvarsområde.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler