Eslövs kommun logotyp

Tipstolva 9 om Eslövs kommun är bäst!

Här kan du testa dina kunskaper om en del av alla de utmärkelser som Eslövs kommun erhållit.

Fråga 1


År 2007 tilldelades Medborgarhuset i Eslöv ett ärofyllt pris med motiveringen ”För en kvalificerad restaurering och förnyelse av ett enastående exempel på modern arkitektur i medborgarnas tjänst”. Vilket pris var det som Medborgarhuset fick?Fråga 2


År 2007 mottog en grundskola i Eslövs kommun Teknikföretagens utmärkelse ”Årets Teknikutbildning” och belönades med 50 000 kronor. Vilken skola var det som erhöll utmärkelsen?Fråga 3


År 2007 fick Ellinge reningsverk, ett av nio reningsverk som deltog i ReVAQ-projektet, mottaga ”Avlopps- och Kretsloppspris”. Priset delas årligen ut till en aktör som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem. Priset tilldelades för arbetet med att använda kvalitetssäkrat slam från reningsverket så att det blir en resurs istället för oönskat avfall. Till vad används slammet och där utgör en resurs?Fråga 4


År 2007 fick Eslövs kommun mottaga BraVås, Bra Vård och Omsorg till Äldre, årliga hedersutmärkelse. För vad fick Eslövs kommun hedersutmärkelsen?Fråga 5


År 2007 fick kulturgruppen inom daglig verksamhet i Eslövs kommun motta Region Skånes Kultur i vården-stipendium. Kulturgruppen arbetar för att öka inslaget av kultur i de funktionshindrades vardag, för att de funktionshindrade ska få jobba med ett så meningsfullt kulturarbete som möjligt samt att de ska få utveckla sina kreativa sidor. Inom vilket kulturområde arbetar kulturgruppen?Fråga 6


År 2007 tilldelades Lars Andersson, lärare i Eslövs kommun, två nationella utmärkelser nämligen ”Kungliga Vitterhetsakademins lärarpris” och "Alla tiders historielärare 2007". Var arbetar Lars Andersson?Fråga 7


År 2006 utsåg Arbetsmiljöforum en av Eslövs kommuns förvaltningar till ”Sveriges bästa offentliga arbetsplats”. Vilken förvaltning inom Eslövs kommun var det som erhöll ”Stora Arbetsmiljöpriset"?Fråga 8


År 2013 vann en dansskola från Eslöv tävlingen Streetstar 2013 i Stockholm och utsågs till Sveriges bästa dansskola. Vad heter dansskolan?Fråga 9


År 2004 mottog teknikerprogrammet på Salliusgymnasiet Teknikföretagens utmärkelse ”Årets Teknikutbildning” och belönades med 200 000 kronor. För vad fick teknikerprogrammet priset?Fråga 10


År 2013 belönades Eslövs kommun för arbetet som enligt juryns motivering lett fram till att alla i kommunen nu har möjlighet att känna trygghet, gemenskap och lugn. Vad heter utmärkelsen?Fråga 11


År 2003 belönades Eslövs kommun med priset ”Fältfantomen”. Vilken verksamhet var det som RiF, Riksförbundet för fältarbete, gav Eslövs kommun priset för?Fråga 12


År 1999 utsågs en Eslövsskola till den bästa i sitt slag i Sverige. Vilken var utmärkelsen som tillföll Eslövs kommun?Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler