Eslövs kommun logotyp

Eslöv i årtal, 1911-1951

Stadsgränssten

foto: Eva-Lena Nilsson

1911

 • Eslöv får stadsrättigheter och blir stad.

1912

 • Första inkorporeringen sker då Ellinge Sjöhus införlivas med staden.
 • 1 juni utförs Sveriges första postflygförsök på sträckan Eslöv-Marieholm.
 • Eslövs stad köper Trollsjöområdet av lantbrukare Nils Sjunnesson.
 • Spårområdet utvidgas och Missionshuset på norra sidan av Östergatan, omedelbart öster om dåvarande viadukt, rivs för att ge plats.
 • Marieholms Idrottsförening bildas (läggs ner 1917). Verksamheten består av Allmän idrott, fotboll och tennis.

1913

 • Eslövs första barnkrubba öppnas på Tempelgatan (vid nuvarande Tingshuset). Flyttas senare till Rundelsgatan 3.

1914

 • Stadsombudsmannen åläggs att föra protokoll vid sammanträden i kommunala styrelser och nämnder.
 • Eslövs tredje stationshus står klart.
 • Carl Engströms torkria på Storgatan rivs.

1915

 • Nytt stationshus invigs – det tredje i ordningen. Första huset byggdes 1858, det andra 1866 och det tredje 1914.
 • Gångtunnlar anläggs under spåren, de första i Sverige.

1916

 • Metropolteatern (senare Capitolbiografen) på Norregatan invigs.

1917

 • Kommitté namnger 326 kvarter och 227 gator.
 • Hungersdemonstration i Eslöv.
 • Eslöfs stads- och hembygdsmuseum öppnar i källaren på Rådhuset.
 • Eslövs Tennisklubb bildas.

1918

 • Sahlins färgeri blir Sahlins konfektions AB, först i Sverige med tillverkning av färdigsydda barnkläder.
 • Spanska sjukan härjar.
 • Lagerhuset i Eslöv står klart. För att säkra tillgången på spannmål efter första världskriget byggdes det 9 lagerhus, formgivna av Gunnar Asplund, i Sverige.
 • Hembygdsmuseet Gamlegård i Billinge grundas.
 • Harlösa gymnastik och idrottsförening bildas. Byter efter några år namn till Harlösa IF.

1919

 • Skytte förbjuds i Skytteskogen och Eslövs skyttegilles skjutbana stängs.
 • Naturreservatet Eslövs allmänning, numera i Eslövs tätort, bildas.

1920

 • Stabbarps gruva läggs ned.
 • Plantering anläggs på Stora torg.
 • Ekevalla, Eslövs idrottsplats, tas i bruk.

1921

 • Siste prästen flyttar ur Sallerups prästgård.

1922

 • Fortsättningsskola införs i Eslöv och överlärartjänst inrättas.
 • Örtofta Idrottssällskap bildas.

1923

 • Staden köper Skytteskogen.
 • Eslöv bygger eget barnkolonihus i Höllviken.
 • Brottarklubben Atlas bildas (går upp i EAI 1927).

1924

 • Gymnastikhuset vid Västra skolan och läroverket (nuvarande Ekenässkolan) invigs.

1925

 • Kanalgatan blir "Eslövs första boulevard", ett uppmärksammat gatuarbete med två körbanor och promenadplats med planterade träd.

1926

 • Drätselkammaren anslår 13.000 kronor för att bygga övertäckt dansbana i Skytteskogen.

1927

 • Eslövs södra vägport vid Trehäradsvägen invigs.
 • 9 november bildas Stockamöllans Gymnastik- och Idrottsförening (som 1947 blir  Stockamöllans IF genom ett samgående med Billinge Idrottssällskap). Verksamheten består till en början av gymnastik, fotboll och orientering.

1928

 • Stadsbibliotek inrättas i Norra Folkskolan (senare Byskolan) och ersätter lånebiblioteket, ABF-biblioteket och läsestugan.
 • 23 juli grundas Marieholms IS.

1929

 • Ljudfilmen kommer till Eslöv. Premiär på Palladium (nuvarande Eslövs stadsbibliotek) i augusti med filmen "Mitt hjärta ett jazzblod".
 • 25 augusti invigs en idrottsplats, som grosshandlare Wilhelm Sonesson låtit iordningställa, i Stockamöllan.

1930

 • Kommungården, före detta fattighuset (där Åkermans senare låg), blir ålderdomshem, benämnt Pärlgården (läggs ned 1959).
 • Eslövs skyttegilles nya skjutbanan vid Källeberg invigs.
 • I april bildas Hurva Idrottsförening.

1931

 • Samrealskolan blir statlig.
 • Billinge Bollklubb bildas (byter 1939 namn till Billinge Idrottssällskap och bildar 1947 Stockamöllans IF genom ett samgående med Stockamöllans GIF).

1932

 • Fritt skolmaterial för folkskolebarn införs.

1933

 • Elektriska tåg prövas och ersätter ångloken på linjen Eslöv-Malmö.

1934

 • Flygfält påbörjas genom statligt reservarbete.
 • Stadsparken nyanläggs inför hantverks- och lantbruksutställningen.
 • Hantverksmässa i Eslöv.

1935

 • Stiftelsen "Johnsons minne" bygger barnhem, i kvarteret Gåsen, söder om Östra skolan.

1936

 • Kommunal borgmästartjänst inrättas från och med 1937.
 • Svenska Flaggans Dag firas för första gången i Eslöv med Eslövs AI som arrangörer.

1937

 • Folkets Park (öppnad 1899) på Hildasfält vid Pärlgatan (nuvarande Skånska Lantmännen) läggs ner. Dansbanan i före detta Folkets Park "byggs in" och blir dansssalongen Cecil.

1938

 • Staden köper Abullahagen.
 • Saftstationen "Saftan" (nuvarande Felix) läggs ner.
 • P Håkanssons konservfabrik grundas (blir Felix 1954).
 • Eslövs flygfält invigs.
 • Åkermans flyttar från centrala Eslöv till lokaler på Bruksgatan i östra Eslöv. 
 • Trollenäs BK bildas (läggs ner i slutet av 1940-talet).

1939

 • Sjöhusgården (totalförstörd i brand 2002) invigs på nuvarande plats vid Trollsjön, dit den flyttats 1938 från Ellingevägen vid Sjöhusen.
 • Flygreservskolan F5 förläggs till Eslöv. Flygfältet blir en övningsplats av stor betydelse för vårt luftförsvar, och fanns kvar till 1946.
 • Herbert Felix, flykting undan nazismen i dåvarande Tjeckoslovakien, rekryteras till AB P Håkanssons i Eslöv med uppdrag att avsätta företagets överproduktion av spritättika med hjälp av ättiksinläggningar i industriell skala.
 • Eslövs Skyttegilles Pistolklubb bildas.
 • 15 juni bildas Borlunda Allmänna Idrottsförening.
 • Billinge Bollklubb ändrar namn till Billinge Idrottssällskap och förutom fotboll omfattar verksamheten nu även orientering och bordtennis.

1940

 • Andra inkorporeringen sker då delar av Västra Sallerup förenas med staden Eslöv.

1941

 • Eslövs Högre Allmänna Läroverk (nuvarande Ekenässkolan) byggs till och får gymnastiksal, frukostrum, skolkök och kemilokaler.
 • Stehags Allmänna Idrottsförening bildas.

1942

 • Tandpoliklinik och provisorisk barnavårdscentral inrättas.

1943

 • Ungdomsgård, föregångare till dagens fritidsgårdar, öppnas i Byskolan (revs 2005) på Västergatan.

1944

 • P. Håkanssons sjukhem på Villavägen (i tidigare Christian E. Nilssons villa) invigs.
 • En schacksektion bildas inom Stockamöllans Gymnastik- och Idrottsförening.
 • Idrottsplatsen bredvid stambanan i Stehag invigs.

1945

 • Intressanta väggmålningar upptäcks i Västra Sallerups kyrka.

1946

 • Första Eslövskarnevalen har premiär.
 • Kommunalt konstråd inrättas.

1947

 • Fria skolmåltider provas för elever i folkskolan.
 • 9 mars bildas Stockamöllans IF genom ett samgående mellan Stockamöllans GIF och Billinge Idrottssällskap.

1948

 • Hans Asplund vinner 1:a pris av 158 förslag i arkitekttävlingen om Medborgarhuset.
 • Motorklubben Gnistan bildas i Eslöv och klubben driver framgångsrikt Eslövs Motorstadion i flera år.

1949

 • Förslaget till utformningen av Brandstationen på dess nuvarande plats vid Gröna Torg (invigd 1957) antas av stadsfullmäktige.
 • Borlunda AIFs får fotbollsplan, sin fjärde, vid Skarhults station i Brönneslöv.

1950

 • Stora torg återinvigs.

1951

 • Skulpturen "Leda och svanen" av Helge Högbom placeras vid Trekanten.

Sidan uppdaterad: 2016-03-08

Kontakta oss

Eva-Lena Nilsson
0413–628 89
eva_lena.nilsson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler