Eslövs kommun logotyp

Första världskriget - 1960-talet: Livsmedels- och verkstadsindustri

Första världskriget medförde hårdare villkor för näringslivet, och mellankrigstidens lågkonjunktur och depression gjorde inte situationen bättre. Resultatet blev att invånarantalet i Eslövs tätort låg kvar vid omkring sextusen personer ända fram till början av fyrtiotalet. Men det var under denna period som grunden till den nuvarande staden skapades. 1913 presenterades den första stadsplanen, och i den fastslogs att “byggandet i höjden ej vore eftersträvansvärt“. Istället skulle man “såvitt möjligt utbilda staden till en trädgårdsstad“. Femtiotalet innebar en ny glansperiod för Eslövs stad.

På tio år fördubblades befolkningen, vilket krävde en rejäl utbyggnad, både av bostäder och av offentliga lokaler. En stor förändring efter andra världskriget kom också med mekaniseringen och effektiviseringen av jordbruket då traktorer ersatte hästar och oxar. Jordbruket bidrog också till att livsmedelsindustrin fick starkare fäste, genom bl a Felix AB som utvecklades under denna period. Även verkstadsindustrin fick en framskjuten plats i området. I samband med effektiviseringen av jordbruket togs, under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, mer än 400 000 ha åkermark ur produktion under en tioårsperiod. Samtidigt rätades åar ut, bäckar kulverterades, utdikningen av våtmarker fortsatte och stengärdesgårdar, åkerholmar och märgelgravar ansågs vara hinder och försvann.

Sidan uppdaterad: 2011-09-26

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler