Eslövs kommun logotyp

Råd vid tolksamtal

Att arbeta genom tolk är inte alltid så lätt eftersom det kan vara en ovan situation. Tolkförmedlingen sätter kundens behov och önskemål i centrum och bistår gärna med råd om hur tolkanvändningen kan effektiviseras och arbetet genom tolk underlättas. Kontakt oss gärna!

Här kommer också några allmänna tips som kan underlätta i samarbetet med en tolk.

  • Tolken behärskar språket, han eller hon är expert på att tolka. Det är du som behärskar saken.
  • Som vid alla samtal är det viktigt att du och din besökare får god kontakt. Eftersom tolken översätter allt ni säger, så som ni uttrycker det, bör du använda jag-form och vända dig direkt till din besökare genom tilltalsformerna “du" eller “ni".
  • Räkna med att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt.
  • Tala direkt till din besökare och inte till tolken.
  • Uttryck dig så klart som möjligt, undvik svårbegripliga yrkes- eller facktermer.
  • Tolkarbetet kräver stor koncentration. Låt tolken få paus under långa samtal. Prata inte för fort.
  • Uttala namn, siffror och adresser särskilt noga.
  • Kontrollera att du och din besökare förstår varandra rätt.
  • Låt tolken tala till punkt. Avbryt endast om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas, eller om tolken och klienten verkar föra ett samtal sinsemellan, som du står utanför.
  • Tolken måste vara neutral och ha båda parters förtroende. Därför bör du inte diskutera besökaren eller fråga tolken till råds.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler