Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildning

Avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning arbetar på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förvaltar följande utbildningar:

  • Bergagymnasiet erbjuder många valmöjligheter. Det finns tolv nationella program, inriktningar, specialutformade program och idrottsgymnasier. Många individuella val erbjuds.
  • Gymnasiesärskolan bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid (1 kap. 5 § skollagen).
  • Vuxenutbildningen - VUX - i Eslöv ger goda möjligheter till förstärkning av kompetensnivån. Man kan studera från grundskolenivå till och med högskolenivå. Det finns allmänt inriktade kurser eller mer yrkesinriktade kurser, allt efter behov och möjligheter.
  • SFI innebär grundläggande undervisning för invandrare i det svenska språket och den svenska kulturen.
  • Särvux erbjuder vuxna med olika funktionshinder möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
  • Yrkeshögskolan - YH  Genom Yrkeshögskolan förenas studenternas ambitioner med marknadens behov. Allt fler väljer YH som utbildningsform, eftersom det bygger på ett nära samarbete med företag och organisationer. En tredjedel av utbildningstiden genomför man i arbetslivet genom Lärande I Arbete (LIA), vilket gör att studenterna håller en kontinuerlig kontakt med arbetslivet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler