Eslövs kommun logotyp

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.

Det finns också en så kallad förvaltningsorganisation. I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna. I kommunen finns det också kommunala bolag.

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunrevision Arbete och Försörjning Nämnden för arbete och försörjning Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Barn och Utbildning Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Servicenämnden Miljö- och samhällsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Serviceförvaltningen MIljö och Samhällsbyggnad Kultur och Fritid Kommunledningskontor Kommunstyrelsen Arbetsutskott Näringslivsutskott ebo eifab MERAB

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler