Eslövs kommun logotyp

Kommunens ekonomi

Kommunens budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen en budget för kommunen med en ekonomisk planering för ytterligare två år. Kommunens verksamhet, det vill säga service och tjänster till invånarna bedrivs av nämnder. I ett politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 framgår huvudsakliga mål och uppdrag. I den årliga budgeten förtydligas och kompletteras mål och riktlinjer för nämndernas verksamhet samt ekonomiska förutsättningar. För 2017 finns 1 805 miljoner kronor till verksamhet före planerat överskott med en procent.

Balanskrav

Sedan 2000 gäller det så kallade balanskravet, som finns inskrivet i kommunallagen. Balanskravet innebär att kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunen har budgeterat ett överskott på 18 miljoner kronor 2017.

Skattesats

Sedan 2001 har skattesatsen i kommunen varit 19,74 kr/procent. 2013 höjdes skatten med 50 öre till 20,24 kr/procent. Inför 2017 har skatten höjts med ytterligare 30 öre till 20,54 kr/procent vilket är strax under den genomsnittliga skatten i Skånes kommuner, 31,30 kr/procent. Utöver denna betalas även skatt till Region Skåne på 10,39 kr/procent. Region Skåne höjde skatten med 30 öre till 10,69 kr/procent fr om 2014. Den samlade skatten till kommunen och Region Skåne för 2017 blir 31,23 kr/procent. Den genomsnittliga kommun och landstingskatten i Sverige är 32,12 kr/procent.

God ekonomi

Kommunen har en god ekonomi med ett relativt stort eget kapital (förmögenhet), många år i sträck med årligt överskott och inga skulder för egen verksamhet.  

 

Sidan uppdaterad: 2017-06-21

Kontakta oss

Ekonomichef

Tomas Nilsson
0413–620 12
tomas.nilsson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler