Eslövs kommun logotyp

Rätt till heltid

Arbetet för att öka antalet heltidsanställda i Eslövs kommun har pågått i flera år. Det är främst kvinnor som arbetar deltid och det svenska pensionssystemet kompenserar inte för deltidsarbete, till skillnad från system i andra nordiska länder. Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål och om fler kvinnor har möjlighet att arbeta heltid, kan den ekonomiska jämställdeten öka.  

I kommunen har en ny handlingsplan tagits fram för att öka antalet heltidsanställda i kommunen. Handlingsplanen gäller förvaltningarna Vård och Omsorg, Barn och Utbildning, Kultur och Fritid samt Serviceförvaltningen.

Deltid i Norden

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) har tagit fram en rapport om deltidsarbete i norden. Den visar:

Pension

 • Några års deltidsarbete får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och Norge som det får i Sverige, Finland och på Island.
 • I Sverige, Finland och på Island är pensionen 4-6 procent lägre för en deltidsarbetande kvinnan (baserat på ett typfall)

Kön och klass

 • I de nordiska länderna är det betydligt vanligare att kvinnor arbetar deltid än att män gör det.
 • Sedan 1995 har deltidsarbetande kvinnor minskat i alla nordiska länder utom Finland.
 • Bland kvinnor är det vanligast att arbeta deltid i åldern 25-54 år. Männen är vanligare yngre eller äldre när de arbetar deltid.
 • Vanligare att lågutbildade kvinnor arbetar deltid och att högutbildade arbetar heltid.

Orsaker till deltidsarbete

 • Bland kvinnor är de vanligaste orsakerna familjeliv och personliga aktiviteter
 • Många hittar heller inte alternativa anställningar
 • Bland deltidsarbetande män är sjukdom och utbildning vanligare orsak.

Ekonomisk situation och attityder

 • Deltidsarbetande kvinnor och män berättar att de haft svårt att klara den privata ekonomin de senaste tre åren.
 • Något fler deltidsarbetare än heltidsarbetare är missnöjda med sitt jobb.

Källa: Faktablad från projektet Deltid i Norden (2013). Hela rapporten finns att läsa på www.nikk.no

KONTAKTA OSS

HR-chef

Anna Nordén
0413-629 31
anna.norden@eslov.se

Utvecklingschef
Elsa von Friesen
0413-628 12
elsa.vonFriesen@eslov.se

Folkhälsostrateg
Sara Svensson
0413-625 62
sara.svensson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler