Eslövs kommun logotyp

Jämställdhetsplan

Alla arbetsgivare med fler än 25 anställda måste ha en plan för jämställdhet enligt diskrimineringslagen. Planen ska ska fastställa aktiva åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen för att uppnå ökad jämställdhet. Under våren 2015 ska en ny jämställdhetsplan antas med aktiva åtgärder som ska vidtas för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen Eslövs kommun.

Arbetet med att ta fram den nya jämställdhetsplanen och följa upp den gamla, sker i samverkan mellan Personalavdelningen och Tillväxtavdelningen. Jämställdhetsplanen för år 2010-2013 hade följande prioriterade områden:

  • rekrytering, lönesättning och värdering av arbetsuppgifter
  • balans mellan föräldraskap, arbete och fritid
  • motverka trakasserier

Uppföljning

Uppföljningen av planen är färdigställd och har skett genom olika aktivteter:

  • Enkät till föräldralediga (hösten 2014/våren 2015)
  • Analys av svar från medarbetarenkäten (januari 2015)
  • Fokusgruppsintervjuer (januari 2015)

Resultatet av uppföljningen kommer att sammanställas i nästkommande jämställdhetsplan.

Aktiva åtgärder

Arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för jämställdeten på arbetsplatsen är till för att öka skyddet mot diskriminering och främja mänskliga rättigheter. Diskrimineringslagen består av två delar, dels förbud mot att diskriminera och dels krav på arbetsgivare att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder. Åtärderna ska omfatta:

  • arbetsförhållanden
  • rekrytering
  • lönefrågor

KONTAKTA OSS

HR strateg

Anna Strömbäck
0413- 628 27
anna.stromback@eslov.se

Mångfaldsstrateg
Sara Svensson
0413-625 62
sara.svensson@eslov.se

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler