Eslövs kommun logotyp

Så här söker du i webbdiariet

Välj rubriken Sök i webbdiariet i vänsterkolumnen. Välj Sök ärende för att söka på ärenden eller Sök handling för att söka på handlingar.

Under Diarium väljer du vilken nämnds diarium du vill söka i.

AoF                 Utskottet för arbete och försörjning
BoF                 Barn- och familjenämnden
GoV                Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KS                  Kommunstyrelsen
KoF                 Kultur- och fritidsnämnden
MoS                Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
SoT                Servicenämnden
VoO                Vård- och omsorgsnämnden

Om du känner till ett ärendes diarienummer kan du söka på det i fältet Diarienummer, till exempel: KS.2010.0400.

I fältet År kan du välja vilket år du vill söka på (vi startar på 2011), men du kan också söka på registreringsdatum, från och med ett visst datum till och med ett annat datum.

I fältet Rubrik kan du söka på enstaka ord.
I fälten Handläggare och Avsändare/Mottagare kan du skriva in ett namn. 

Du kan även söka i alla diarium samtidigt. Då väljer du inget diarium under rubriken Diarium utan låter det stå (Alla diarium). 

Vidare går det att söka Veckans ärenden och Dagens ärenden. Observera att dessa sökresultat då gäller samtliga diarium. 

Bifogade handlingar via Sök handling
I de fall handlingar publiceras visas de som ikoner längst till vänster på respektive handlings rad. För att kunna visa handlingar krävs att datorn du använder har programmet som handlingen är skapad i installerat.

Webbdiariet uppdateras varje dag, klockan 13.00. Ordinarie diarium uppdateras löpande.

Alla ärenden kan inte sökas i webbdiariet
Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

  • miljö
  • bygglov
  • bostadsanpassningsbidrag
  • socialtjänst

Vi har valt att publicera ärenden från och med den 1 januari 2011.

Vill du ta del av ärenden före detta datum kontaktar du respektive nämnds-registrator via kommunens växel:

Telefon: 0413-620 00, vardagar klockan 8.00—16.30.
Besöksadress: Gröna torg 2, Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler