Eslövs kommun logotyp

Inköp- och upphandlingsenheten

Inköp- och upphandlingsenheten är kommunens specialkompetens i inköp- och upphandlingsfrågor. Enheten är placerad under Ekonomiavdelningen på Kommunledningskontoret.  

Inköpsansvariga

Varje nämnd, styrelse och bolag har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av kommunövergripande (ram)avtal.
Varje förvaltning/bolag har en inköpsansvarig som ingår i kommunens inköpsgrupp.

Samverkan med Lunds kommun

Ett samarbete finns med Upphandlingsenheten i Lunds kommun som administrerar gemensamma upphandlingar.

KONTAKTA OSS

Upphandlingschef

Susanna Karlsson
0413-62853

Inköpssamordnare

Birgitta Petersson
0413-624 49

Ekonom/Upphandlare
Emmy Bruhn
0413-62310

Upphandlare
Vakant

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler