Eslövs kommun logotyp

Försäljning av tobaksvaror

E-tjänster och blanketter för tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen sker. Anmälningsblanketter för detta hittar du under självservice. Klicka dig vidare till Blanketter/företagare eller följ länken under Blanketter & E-tjänster i kolumnen till höger.

Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. Anmälan skickas till Vård och Omsorg, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.

Tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år. Försäljning får inte heller ske om det finns misstanke om att varan ska lämnas över till någon som är under 18 år, även om en förälder ger sitt godkännande.

Det är den som säljer som ska försäkra sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder. Begär legitimation i tveksamma fall. På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.

Det är inte tillåtet att sälja cigaretter styckvis och cigarettpaket måste innehålla minst 19 cigaretter. Förpackningar ska ha innehållsdeklaration och en varningstext på svenska.

Egentillsyn

Den som säljer tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. Det innebär att ägaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån tobakslagen följs i butiken. Ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Det ska finnas ett skriftligt egentillsynsprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken. Detta program ska skickas till kommunen.

Eslövs kommun tar ut en avgift för tillsyn. Under dokument i kolumnen till höger kan du se aktuella priser.

Vid allvarliga och upprepade överträdelser av tobakslagen får kommunen förbjuda näringsidkare att fortsätta försäljningen under 6 månaders tid, eller ge en varning om överträdelsen är mindre allvarlig.

Kontakta oss

Tillståndshandläggare

0413–621 55
serveringstillstand@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler