Eslövs kommun logotyp

Avgifter

Vid ansökan om serveringstillstånd ska en avgift betalas. Avgiften är olika stor beroende på vilket tillstånd som söks. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

Den som beviljas stadigvarande serveringstillstånd ska årligen betala en tillsynsavgift. Avgiften består av en fast och en rörlig del som baseras på restaurangens årsomsättning av alkoholdrycker.

Avgifter för ansökan om eller ändring av serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd

7760 kr

Stadigvarande tillstånd, inkl. cateringverksamhet

9320 kr

Ändring av stadigvarande tillstånd (tider, lokaler, alkoholutbud)

3620 kr

Ändrade ägarförhållanden/styrelse (mer än 50%), ändrad bolagsform

4660 kr

Ändrade ägarförhållanden/styrelse (högst än 50%)

2590 kr

Tillfällig ändring stadigvarande tillstånd (t ex utökad serveringstid vid enstaka tillfälle)

1860 kr

Tillfälligt tillstånd för utskänkning till allmänheten


A) innehavare av stadigvarande tillstånd i kommunen


Ett dygn

3210 kr

Två dygn

3620 kr

Tre eller fler dygn

4970 kr

B) övriga


Ett dygn

5380 kr

Två dygn

6210 kr

Tre eller fler dygn

7250 kr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

1040 kr

Kunskapsprov, per gång

620 kr

 

 

Avgifter för årlig tillsyn baserad på årsomsättning av alkoholförsäljning

Avgiftsnivå

Årsomsättning av akolhol i kronor

Avgift

1

              - 250 000

4140 kr

2

250 001 - 500 000

5380 kr

3

501 000 - 1 000 000

6210 kr

4

1 000 001 - 2 000 000

7760 kr

5

2 000 001 - 4 000 000

8800 kr

6

4 000 001 - 6 000 000

9830

7

6 000 001 -

11390 kr

Övriga tillsynsavgifter


Avgift

Påminnelseavgifter vid ej inlämnad restaurangrapport

520 kr

Tilläggsavgift för utökad serveringstid efter kl. 01.00

1040 kr

Avgifterna är beslutade av Vård- och omsorgsnämnden och justeras samt avrundas till närmsta tiotal årligen enligt konsumentprisindex.

Kontakta oss

Tillståndshandläggare

0413–621 55

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler