Eslövs kommun logotyp

Så söker du bygglov

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun är den nämnd som ansvarar för byggnadsnämndsfrågor enligt plan- och bygglagen, PBL. Se vår broschyr Att söka bygglovPDF (pdf, 1.5 MB) för förklaringar och ritningsexempel!

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

  • En fullständigt ifylld ansökan som du hittar i rutan Blanketter här till höger.
  • Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt.
  • Skriv alltid namnförtydligande.
  • Inskickat ärende som återkallas kommer att debiteras för nedlagd tid (minst 1 timme à 800 kr).
  • Samtliga handlingar ska skickas in i två exemplar, varav minst ett ska vara undertecknat i original

Ritningar som ska bifogas ansökan:

  • Ritningar ska vara fackmässigt utförda på vitt (inte rutat) papper och helst i A3 eller A4-format.
  • Större ritningar ska vara nedvikta till A4.
  • Fastighetsbeteckning och åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, ändring och så vidare) ska stå angivet på alla ritningar
  • Ritningarna ska vara måttsatta och utföras skalenligt med följande skalor om inte annat särskilt skäl föreligger: situationsplan 1:500, planer och fasader 1:100, sektioner 1:100 alternativt 1:50.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen ska den som ansöker om bygglov få beslut inom tio veckor från det att handlingarna är kompletta.

Bygglov

I prövningen av bygglovet granskar kommunen hur ditt projekt svarar mot gällande detaljplan och bestämmelser vad gäller utformning, samt att det uppfyller tekniska krav.

Anmälan

När du gör anmälan och kommunen kallar till tekniskt samråd handlar det om att du ska visa hur du uppfyller ansvaret som byggherre vad gäller tekniska och samhälleliga krav på såväl byggnaden som byggprocessen.

Kontrollansvarig

Till större projekt krävs att en kontrollansvarig som ska vara certifierad, utses. Här kan du läsa mer om vem som kan bli kontrollansvarig och hur man blir certifierad.

Tillsammans med kontrollansvarig ska du ta fram en kontrollplan som ett underlag för kontrollarbetet under byggtiden. När kontrollplanens krav vid byggtidens slut är uppfyllda utfärdar kommunen ett slutbevis.  
Här kan du se ett exempel på hur en kontrollplan kan vara ifylld.PDF (pdf, 150.6 kB) (Exemplet gäller ett uterum.) 

Tillsynen sker genom granskning och platsbesök för bygglov och anmälan. Bygglov och anmälan debiteras efter gällande taxa.

Hitta mer specifik information för det du vill göra

Här till vänster finns information om de vanligaste ärenden i Eslövs kommun. Hittar du inget om just din fråga, ring eller maila oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter.  

Sidan uppdaterad: 2017-10-18

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen 
har telefontid 10-12 varje vardag.
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LÄNKAR

MER LÄSNING

Här kan du ladda ner senaste broschyren från Boverket.
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler