Eslövs kommun logotyp

Fakta om vindkraft i Eslöv

Skåne är ett län med bra vindförhållanden och ett av de län med flest uppförda vindkraftverk. I Skåne finns drygt 290 vindkraftverk som är i drift. Med ett antagande om att ett hushåll använder 5000 kWh el per år så täcker verkens produktion, på 0,81 terawattimmar, användningen hos 162 000 hushåll (Länsstyrelsen i Skåne län 2010).

Eslövs kommun bidrar med omkring en sjättedel av länets vindkraftsproduktion då 48 verk finns i kommunen idag. Eslövs kommuns mål är att vindkraften vara fullt utbyggd år 2020 och ska ha 40 till 70 MW installerad effekt. Idag finns ungefär 60 MW installerad i kommunen. Detta ger en årsproduktion på 140 GWh (2011).

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler