Eslövs kommun logotyp

Översiktsplan

Antagande av ny kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan Eslöv 2035, beräknas ske den 28 maj 2018 i Kommunfullmäktige.

Arbetet med att ta fram en ny kommunövergripnade översiktsplan har pågått sedan 2015, då Kommunfullmäktige beslutade att Översiktsplan 2001 var inaktuell. Målsättningen har varit att den nya översiktsplanen antas i Kommunfullmäktige under sommaren 2018. Tills dess den är antagen gäller fortfarande Översiktsplan 2001 och samtliga fördjupade översiktsplaner.

Nyttan med översiktsplanering

En översiktsplan ger stöd i kommunala beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. Den uttrycker kommunens långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas.

Det är lagstadgat för kommuner att  ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, men översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Lagstagat innehåll

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena och riksintressen ska anges särskilt. Dessutom ska miljö- och riskfaktorer redovisas. Planens innebörd och konsekvenser behöver framgå tydligt. Avvägningar och prioriteringar ska grundas på hushållningsprinciperna i Plan- och bygglagen och Miljöbalken, se länkar till höger.

Läs mer om översiktsplanering på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs handlingar

Text

MERA LÄSNING

Kontakt

Planarkitekt

Minna Hatti
0413–620 18

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler