Eslövs kommun logotyp

Gällande detaljplaner

När detaljplanen är antagen och den inte överklagats eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

 

I kartan hittar du gällande planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Du får upp en länk till den antagna planen när du klickar på ett lila område i kartan.

Inom många av de äldre detaljplanerna i Eslövs kommun finns delar som ersatts av mer aktuella planer. Ju nyare detaljplan, desto mörkare lila nyans i kartan. Titta också på planbeteckningen du ser i kartan. Högre nummer anger mer aktuell detaljplan. I tätorten Eslöv, till skillnad från övriga orter, har plannumret även två olika bokstäver, E eller S. Planer på S är äldre än de på E.

Ett exempel:

Detaljplan E176 ligger ovanpå delar av detaljplan S97. Eftersom E176 är från senare datum är det den som gäller på det område som finns med även på S97. (Dessa detaljplaner finns i korsningen Västergatan/Västerlånggatan i centrala Eslöv.)

Behöver du hjälp, vänd dig till Eslövs kommun, bygglovshandläggarna eller planarkitekterna. Kontaktuppgifter

En reservation för att fel kan ha smugit in sig i kartan. Hittar du något fel, meddela Eslövs kommun.

Under rubriken Detaljplaneprocessen kan du läsa mer om hur planprocessen går till.
Ansvarig förvaltning är Kommunledningskontoret genom kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sidan uppdaterad: 2017-02-07

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler