Eslövs kommun logotyp

Energideklaration

Energideklarationen ska ge dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad, men också för dig som ska bygga helt nytt.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

I Sverige är det ett lagkrav på energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är tillsynsmyndighet. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  • värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Det är ägaren som anlitar en energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • nya byggnader ska energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

På Boverkets hemsida www.boverket.se kan du läsa mer om energideklaration.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler