Eslövs kommun logotyp

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsvariation som ställer speciella krav på ditt boende? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vissa nödvändiga förändringar så att din bostad passar dina behov och du kan leva ett självständigt liv.

För vilka åtgärder kan jag få bidrag?

Bidrag lämnas för att åtgärda de av bostadens fasta funktioner som behövs för att klara vanliga boendefunktioner, till exempel ta sig in i eller ut ur bostaden, förflytta sig i bostaden, laga mat, sköta sin personliga hygien, sova, vila och umgås.

Vanliga åtgärder är borttagning av trösklar och montering av stödhandtag, kilar eller ramper. Bidrag lämnas inte om något behöver åtgärdas av andra orsaker, till exempel eftersatt underhåll. Du får inte heller bidrag för sådant man tar med sig när man flyttar.

Vad gäller om jag inte äger min bostad?

Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som beviljats bidrag. Därför bör sökanden kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få ett skriftligt samtycke, både till att sökta åtgärder utförs och att någon återställning inte behöver ske.

Vad gäller om jag flyttar?

Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till din funktionsvariation.

Hur utförs anpassningen?

När ansökan har beviljats beställer du din anpassning och får den utförd. Efter det får du en faktura och skickar en kopia på den till kommunen tillsammans med uppgift om till vilket konto ditt bidrag ska utbetalas.
Du kan också via fullmakt låta kommunens handläggare beställa anpassningen och med ditt bidrag direkt betala den entreprenör som utför anpassningen.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Du har rätt att skriftligen överklaga kommunens beslut (inom tre veckor) om du inte är nöjd.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten hämtar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Till ansökan ska intyg som styrker att åtgärden är nödvändig bifogas. I de flesta fall brukar arbetsterapeuten skriva intyget men det kan även vara intyg från annan sakkunnig, som sjukgymnast, synpedagog eller läkare.

Vid större åtgärder bifoga kopia på anbud, offert eller kostnadsberäkning samt ritningar. Kommunen kan hjälpa till med detta.

Handläggaren, distriktsarbetsterapeuten eller LSS-arbetsterapeuten kan ge dig råd och mer information innan du söker.

Läs gärna mer i vår informationsfolderPDF (pdf, 364.8 kB)
.

Så här går ansökningsprocessen till

När ansökan kommit in till oss registreras den in samt det utses en handläggare som ansvarar för ärendet under hela processen.

Utredning
Handläggaren går igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas. Saknas något kontaktar vi dig.
Handläggaren bedömer om du är berättigad till bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera. Stor vikt läggs vid insända intyg. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök, i andra fall kan det räcka med kontakt per telefon.

Nedanstående handlingar ska du själv hämta in, men handläggarna för bostadsanpassningsbidrag kan också hjälpa till med detta vid behov.
- För att kunna fastställa bidragets storlek tas en eller flera offerter in från olika entreprenörer.
- I vissa fall kan även godkännande från bygglovavdelningen krävas.

Beslut
När utredningen är klar fattas ett beslut om bidrag som skickas hem till dig. Bidragets storlek motsvarar den skäliga kostnaden för åtgärden.
Om beslutet går emot dig kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Beställning
Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.
Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den anlitade entreprenören. Du kan välja den entreprenör som nämns i beslutet eller anlita en annan. Om du väljer en annan entreprenör kontakta gärna din handläggare för mer information om förutsättningar för bidrag.

Kontroll/Utbetalning
Handläggare eller ingenjör kan behöva kontrollera anpassningsarbetet. Därefter beslutas om utbetalning i samråd med dig. Bidraget betalas ut direkt till anlitad entreprenör alternativt till dig.
Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningsarbetet utförts felaktigt kan bidraget komma att minskas eller återkallas.


Kontakta oss

Bostadsanpassnings-

handläggare

Miljö och samhällsbyggnad
Elna Hallin
0413–622 87

Lena Meijer
0413-621 26

Vård och Omsorg
Distriktsarbetsterapeuter
0413-621 37

Arbetsterapeuter i LSS-verksamheten
0413-626 55, 0413-626 59

Det går bra att e-posta dina kontaktuppgifter och frågor till rehabenheten@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Dokument

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler