Eslövs kommun logotyp

Ny kulturskola i Spritfabriken

Eslövs Kulturskola får sin nya hemvist i den så kallade Spritfabriken på Trehäradsvägen. Kommunstyrelsen har nu godkänt en överenskommelse mellan Eslövs kommun och fastighetsägaren Eslövs Bostads AB, ebo, som gör att en projektplanering av den nya kulturskolan kan påbörjas. Nu ska ärendet, innan det är definitivt beslutat, hanteras av kommunfullmäktige i Eslöv.

Eslövs Kulturskola kommer att flytta till den gamla Spritfabriken.

Eslövs Kulturskola kommer att flytta till den gamla Spritfabriken.

– Kulturskolan kommer att få en helt ny byggnad för sin verksamhet i kvarteret. I området planeras också för bostäder där hänsyn kommer att tas till de skyddsvärden av själva byggnaden som finns, berättar Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Eslöv.

Kultur- och fritidsnämnden i Eslöv tog redan i september ett inriktningsbeslut i att bästa placeringen för en ny kulturskola i Eslöv är den gamla Spritfabriken. Inför det beslutet diskuterades också Lilla Teatern som byggnad för att rymma kulturskolans hela verksamhet. Men nämnden förordade alltså Spritfabriken.

Spritfabriken vid Trehärdasvägen är en minnesbyggnad som idag förfaller och står helt oanvänd. Att renovera och flytta kulturskolan till den byggnaden skulle bidra till att området får ett nytt liv och ge nya förutsättningar till utveckling av området, menar kommunstyrelsen i sitt godkännande som togs på tisdagskvällen.

– Kvarteret kan bli ett mycket spännande område om det planeras och byggs på ett bra sätt. Att vända förfall till förädling av kvarteret blir också viktigt för utvecklingen av östra Eslöv, säger Henrik Wöhlecke, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Överenskommelsen mellan kommunen och ebo innebär att fastighetsbolaget får i uppdrag att projektera och handla upp byggnadsarbeten gällande kulturskolans nya lokaler. Detta arbete ska ske i nära samråd med kultur- och fritidsförvaltningen som är den förvaltning i kommunen som ansvarar för kulturskolan.

Ärendet om ett godkännande mellan kommunen och ebo gällande projektplanering av en ny kulturskola går nu vidare till kommunfullmäktige. 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler