Eslövs kommun logotyp

Ja till ny kulturskola i Spritfabriken

Eslövs Kulturskola får ny hemvist i den så kallade Spritfabriken på Trehäradsvägen. Kommunfullmäktige har nu godkänt överenskommelsen mellan Eslövs kommun och fastighetsägaren Eslövs Bostads AB, ebo, som innebär att en projektplanering av den nya kulturskolan kan påbörjas.

Eslövs Kulturskola kommer att flytta till den gamla Spritfabriken.

Eslövs Kulturskola kommer att flytta till den gamla Spritfabriken.

– Vi är väldigt stolta över vår kulturskola och detta kommer att ge dem ännu bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Detta är fantastiskt bra för hela vår kommun, menade Christine Melinder (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Eslöv och också ledamot i kommunfullmäktige.

Ett mycket spännande projekt, kommenterade Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

– Kulturskolan kommer att få en helt ny byggnad för sin verksamhet i kvarteret. Verksamheten som kulturskolan bedriver är mycket viktig och den ska vi vara rädda om, så detta känns väldigt bra.

Övriga partier i kommunfullmäktige i Eslöv; centerpartiet, miljöpartiet, liberalerna, vänstern och nya kommunpartiet Eslöv uttryckte också glädje över beslutet. Så även sverigedemokraterna men här uttryckte också Fredrik Ottesen en oro över satsningen.

– Kulturskolan i gamla Spritfabriken är ett spännande projekt. Men med den budget som är lagd för nästa år och med denna satsning 2020 blir jag bekymrad över den ekonomiska utvecklingen och menar att det nu är dags att dra i handbromsen. Jag yrkar på återremiss av ärendet och vill istället att beslutet om att riva aulan på Bergagymnasiet dras tillbaka, menade Fredrik Ottesen (SD).  

Kultur- och fritidsnämnden i Eslöv tog redan i september ett inriktningsbeslut i att bästa placeringen för en ny kulturskola i Eslöv är den gamla Spritfabriken. Inför det beslutet diskuterades också Lilla Teatern som byggnad för att rymma kulturskolans hela verksamhet. Men nämnden förordade alltså Spritfabriken.

Spritfabriken vid Trehärdasvägen är en minnesbyggnad som idag förfaller och står helt oanvänd. Förutom att kulturskolan ska få helt nya lokaler i den gamla byggnaden planeras bostäder på platsen.

Överenskommelsen mellan kommunen och ebo innebär att fastighetsbolaget får i uppdrag att projektera och handla upp byggnadsarbeten gällande kulturskolans nya lokaler. Detta arbete ska ske i nära samråd med kultur- och fritidsförvaltningen som är den förvaltning i kommunen som ansvarar för kulturskolan.

Det blev alltså ett ja till överenskommelsen mellan kommunen och ebo gällande kulturskolan vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler