Eslövs kommun logotyp

Ja till majoritetens budget

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen klubbades den styrande majoritetens budget för 2018 och flerårsplan 2019 och 2020. Skattesatsen fastställdes också till densamma som i år, 20, 54 kronor.


Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen klubbades den styrande majoritetens budget för 2018 och flerårsplan 2019 och 2020. Skattesatsen fastställdes till densamma som i år, 20, 54 kronor.

Budgetdebatten i Eslöv tog närmare fyra timmar, inklusive paus, innan ordförande Lena Emilsson kunde slå klubban i bordet för ett ja. Debatten inleddes med att samtliga partiet fick möjlighet att presentera sina egna budgetar och bemöta den styrande majoritetens budget som också är det förslag som kommunstyrelsen tidigare har sagt ja till.

Måste också arbeta med kostnaderna
Johan Andersson, socialdemokraterna, ordförande i kommunstyrelsen fick först ordet och talade om Eslöv som en välskött kommun.

– Kommunens intäkter ökar stabilt, i takt med att befolkningen ökar, men en växande befolkning ställer också ökade krav på kommunal service. Framöver kommer vi att ligga lite för högt i kostnadsutvecklingen i kommunen så samtidigt som vi måste satsa på bland annat nya förskolor och skolor. Viktigt är att vi därför, samtidigt som vi investerar stora summor, arbetar med kostnaderna, konstaterade Johan Andersson.

I Eslövs budget för nästa år beräknas ett ekonomiskt överskott med en procent, vilket innebär en ekonomi i balans för en kommunal budget. 2019 kommer budgeten att ligga på noll procent medan 2020 beräknas ett minus med minus en procent eller minus 20 miljoner kronor.

Eslöv ska bli ännu bättre att bo och verka i
Den styrande majoritetens budget för de kommande åren kommer att finaniseras dels med skatteintäkter, andra intäkter från sådant som taxor och avgifter och statliga bidrag men också med lån, drygt 1,1 miljarder kronor.

– Eslövs kommun har en låg låneskuld idag och därmed har vi en betydligt bättre utgångspunkt än många andra kommuner, sett till både skatter och skulder. Eslöv är en bra kommun att bo och verka i och vi ska bli ännu bättre, menade Henrik Wöhlecke, moderaterna.

Lätt att lova guld och gröna skogar
Sverigedemokraternas Fredrik Ottesen kommenterade i sitt anförande i budgetdebatten den styrande majoritetens budget samtidigt som han framhöll sverigedemokraternas vilja att lägga ytterligare 13 miljoner kronor på kommunens äldre nästa år.

– Det är inget vallöfte utan vi måste se till att våra äldre får det bättre. Ett sätt att få loss pengar kan vara att se över vad kommunens tjänstemän gör, för att sedan lägga dessa pengar på barn och äldre.

Om majoritetens budget sa Fredrik Ottesen.

– Det är enkelt att lova guld och gröna skogar när man sitter i majoritet. Vi ser ett stort bekymmer i en så pass generös budget samtidigt som vi har en större osäkerhet än normalt i den ekonomiska prognosen. Nu är det dags att dra i handbromsen.

Måste börja arbeta smartare
Annette Linander, centern, talade i sitt anförande mycket om att vi måste börja arbeta smartare.

– I kommunen måste vi våga arbeta med förändring, vilket kommer att göra vår service lite bättre lite billigare. Jag vet att det pågår väldigt mycket förändringsarbete i kommunen, oftast ett mycket bra sådant, men det tar alldeles för lång tid, konstaterade Annette Linander.

En budget som förvaltar
Även Håkan Larsson (MP) talade om den styrande majoritetens budget som en budget som i mycket förvaltar.

– Utveckling är nödvändigt men jag saknar det. Jag har en vision om att alla i Eslöv ska uppleva att Eslöv är en kommun där vi arbetar med 100 procent utveckling.

Får inte glömma byarna

Astrid Nilsson, liberalerna, kommenterade majoritetens budget och de drygt 50 miljoner kronor som ska läggas på utveckling och ombyggnad av Eslövs stadskärna.

– Den är väldigt viktig med en utvecklig av Eslövs centrum men majoriteten måste också tänka utan centralorten, på oss som bor i byarna.

– Jag vill också åter igen lyfta svårigheten i att tillhöra oppositionen i politiken i Eslöv, där majoriteten har två avlönade kommunalråd medan vi inte har någon avlönad för att kunna bedriva det politiska arbetet. Det är inte rättvist.

Saknar tydligt satsning på andra välfärdsområden
Vänstern, med Laila Vedmar i talarstolen, var det enda partiet i opposition som inte hade tagit fram en egen budget inför gårdagens budgetmöte i kommunfullmäktige.

– Vi enas i flera frågor med både majoriteten såsom oppositionen så därför tar vi inte fram ett eget förslag. Jag välkomnar den styrande majoritetens satsning på förskolor och skolor men saknar i deras budget en tydlig satsning på andra välfärdsområden, menade Laila Vedmar.

Bertil Jönsson, nya kommunpartiet Eslöv, talade om vikten av ett gott bostadsbyggande.

– Men det måste också byggas i byarna, gör vi inte det försämras i takt också servicen i byarna. Jag ser också fram emot att, vilket jag har pratat om tidigare, att den centrala administrationen i kommunen ses över.

– I majoritetens budget saknar jag också en investering på Östra Strö skola som jag ser som nödvändig, dessutom skulle jag vilja halvera investeringen för Stora torg och går från 50 till 25 miljoner kronor.

Budgetförslag ställdes mot varandra
I en omröstning ställdes samtliga oppositionspartiers budgetförslag mot majoritetens förslag där majoritetens till slut vann. Sverigedemokraterna, centerpartiet, liberalerna och nya kommunpartiet Eslöv reserverades sig mot beslutet. Vänstern deltog inte i beslutet.

Ta del av hela budgeten 2018 och flerårsplan 2019 0ch 2020 PDF (pdf, 18.4 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler