Eslövs kommun logotyp

Barnens röster hörs i Eslövs nya översiktsplan

Som ett led i att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun har tjänstemän i Eslövs kommun involverat barnen på fyra förskolor i kommunen som har fått tänka till och beskriva sitt framtida Eslöv. Barnens beskrivningar finns nu att se i en utställning på Eslövs stadsbibliotek.

Resultatet av projektet Barn röster, där barn har fått tycka till om framtida miljöer i kommunen, finns nu att se i en utställning på Eslövs stadsbibliotek.

Resultatet av projektet Barn röster, där barn har fått tycka till om framtida miljöer i kommunen, finns nu att se i en utställning på Eslövs stadsbibliotek.

– Det har varit ett väldigt roligt och tacksamt arbete. Barnen har varit så engagerade och verkligen bidragit med sina tankar och känslor kring sin närmiljö, för ett framtida Eslöv, berättar Elin Karlsson, planarkitekt i Eslövs kommun.

Vilja att öka delaktigheten i översiktsplanearbetet
Elin Karlsson och hennes kollegor Minna Hatti och Kosovar Gashi har kallat sitt arbete med de fyra förskolorna för ”Barns röster”. Bakgrunden till projektet är viljan att öka delaktigheten i översiktsplaneprocessen, då alla berörs av en översiktsplan.

– I det inledande arbetet med översiktsplanen ordnades dialoger med invånare i staden och i många av byarna. Ett särskilt arbete påbörjades också för att identifiera och involvera grupper som sällan kommer till tals. Barn och unga identifierades som en sådan grupp, berättar Elin Karlsson.

Fyra förskolor medverkade i projektet
Dialoger har tidigare förts med gymnasieelever som då fick vara med och beskriva olika platser. För ett tag sedan kom så turen till de yngre barnen. De fyra förskolorna som har medverkat i projektet ”Barns röster” är Kunskapshusets förskola och Norrebo förskola i Eslöv, Gyabo förskola i Stehag och Billinge förskola. Elin Karlsson vill gärna beskriva var och en av förskolornas arbete, hon börjar med Kunskapshusets förskola.

– Kunskapshusets förskola har varit väldigt tydliga med att de vill skapa en bra plats för framtidens barn i östra Eslöv. De har hittat en av få gröna miljöer som ligger i östra Eslöv och de gestaltar platsen som en spökstig i en skog, som ska vara en plats för alla barn.

Djuren är mycket värdefulla i Stehag
I Stehag har barnen på Gyabo förskola funderat mycket kring djuren och deras värde.

– Vi förstår att djuren är väldigt viktiga för barnen i Stehag och för att skydda dem måste vi sluta att skräpa ner i naturen. Barnen har lärt oss att genom att använda tygpåsar är vi snällare mot naturen och mot alla djuren. En väldigt klok tanke, menar Elin Karlsson.

Modell av Norrebos nya järnvägsstation
Barnen på Norrebo valde i projektet att arbeta med järnvägen.

– Barnen på Norrebo ser vikten av att vi använder tågtrafiken och de har visat oss hur vi kan bygga nya stationer längs våra järnvägar. De har till och med byggt en modell av Norrebos nya järnvägsstation som de har visat oss, väldigt spännande.

I Billinge har barnen på Billinge förskola tittat mycket på hur Billinge såg ut förr, just för att kunna titta framåt och illustrera hur de vill att Billinge ska se ut i framtiden. Barnen berättar om sina lite hemliga stigar som de värnar mycket om.

– Det är stigar som vi vuxna inte visste fanns och som barnen har pekat ut som spännande och säkra gångvägar, väldigt viktigt. Barnen har också plockat upp en viktigt grön plats med fina träd som ligger mitt i byn och som de också vill ska få vara kvar.

Lärt sig mycket av dialogarbetet med barnen
Tjänstemännen i kommunen har lärt sig mycket av dialogarbetet med barnen i de fyra förskolorna, berättar Elin Karlsson.

–För det första har hela arbetet med barnen varit väldigt roligt. Vi har också lärt oss att barnen kan mycket och att de är väldigt stolta över sin förskola, sin närmiljö och sitt arbete, konstaterar Elin Karlsson.

Utställningen pågår i två veckor
Utställningen om förskoleelevernas tankar och vilja för ett framtida Eslövs finn tillgänglig till och med måndag den 4 december.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler