Eslövs kommun logotyp

Flera val i kommunfullmäktige

Val till samtliga nämnder i Eslövs kommun genomfördes vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Till tre av nämnderna utsågs ledamöter och ersättare genom ett så kallat proportionellt valsätt.

Ofta väljs ledamöter i nämnder enligt ett förslag från en valberedning. Men om tillräckligt många av de röstberättigade begär det ska i stället valen genomföras med röstsedlar. Då fördelas mandaten proportionellt enligt resultatet av omröstningen vilket alltså kallas ett proportionellt valsätt.

Till tre av nämnderna vid fullmäktigesammanträdet genomfördes proportionella val; gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden. Till dessa nämnder delades också ett mandat ut genom lottning mellan 5 i Samverkan och Sverigedemokraterna och i samtliga fall blev det Sverigedemokraterna som knep mandatet. 

De nämnder som nu fastställdes via propotionella val kommer att verka under 2017, vid nästa års sista möte i kommunfullmäktige görs valen till 2018. Övriga nämnder gäller för både 2017 och 2018.  

Nedan följer en förteckning över vilka ledamöter och ersättare som utgör  de sju nämnderna i Eslövs kommun. Partibeteckningarna som står efter namnen i förteckningen står för: (M) - Moderaterna, (S) - Socialdemokratern, (C) - Centern, (L) - Liberalerna
(SD) - Sverigedemokraterna, (V) - Vänstern, (NKE) - Nya Kommunpartiet Eslöv och (MP) - Miljöpartiet. 5 i Samverkan består av Centern, Liberalerna, Vänstern, Miljöpartiet och Nya kommunpartiet Eslöv.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017
Ledamöter:
Catharina Malmborg (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), andre vice ordförande
Marianne Svensson (S), förste vice ordförande
Göran Granberg (SD)
Jasmin Safic (S)
Sven-Olov Wallin (L)
Claus-Göran Wodlin (M)
Erika Isaksson (S)
Andrea Wramfelt (SD)

Ersättare: Gert Björk (M)
Mona Baker (MP)
Kerstin Ekoxe (S)
Håkan Jölinsson (SD)
Mohammed Gulchin (S)
Umihama Rasovic Kasumovic (V)
Peter Sjögren (M)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Kerstin Brink (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 2017
Ledamöter: 
Christine Melinder (M), ordförande
Håkan Larsson (MP), andre vice ordförande
Khalid El-Haj (S), förste vice ordförande
Andrea Wramfelt (SD)
Björn Nilsson (S)
Rolf Eberyd (C)
Arvid Frandsen (M)
Kamal Hathamuna Blyborg (S)
Peter Mörberg (SD)

Ersättare: Ann Hansson (S)
Margareta Holmquist (L)
Gustavo Dahlman (M)
Ted Bondesson (SD)
Naser Gohari (S)
Mauricio Sanchez (V)
Veronica Malmborg (M)
Jenny Pernton (S)
Ronny Thall (SD)

Servicenämnden 2017
Ledamöter:
Lars Månsson (S), ordförande
Mikael Sonander (C), andre vice ordförande
Rickard Malmborg (M), förste vice ordförande
Axel Johansson (SD)
Irene Somers (S)
Rifad Saberg (MP)
Magnus Pålsson (M)
Helena Lindhult (S)
Thomas Bondesson (SD)

Ersättare: Jörgen Andersson (M)
Torsten Winther (C)
Lena Munther (S)
Emil Eriksson (SD)
Ingvar Persson (S)
Stefan Karlsson (V)
Bo-Göran Hansen (M)

Vård- och omsorgsnämnden 2017-2018
Ledamöter:
 Tony Hansson (S), ordförande
Lena Wöhlecke (M), förste vice ordförande
Agneta Nilsson (S), andre vice ordförande
Leena Sundberg (M)
Gabriel Barjosef (S)
Maria Håkansson (M)
Ann-Christin Waldén (L)
Jenny Eberyd (C)
Johan Nordfält (MP)
Marlen Ottesen (SD)
Peter Mörberg (SD)

Ersättare: Jörgen Håkansson (S)
Michael Harding (M)
Anette Palm (S)
Simon Hansson Ahlström (S)
Josefin Tinglöf (M)
Kerstin Malm (S)
Nicklas Nilsson (L)
Eva Rebbling (V)
Yvonne Karlsson (NKE)
Göran Granberg (SD)
Fredrik Ottesen (SD)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-2018
Ledamöter: 
Bengt Andersson (M), ordförande
Janet Andersson (S), förste vice ordförande
Fredrik Wikberg (S)
Håkan Bjelkengren (M)
Lilli Trpkoski (S)
Miroslav Han (S)
Ingemar Jeppsson (C), andre vice ordförande
Göran T Andersson (MP)
John Fidler (L)
Johan Sandqvist (SD)
Ronny Thall (SD)

Ersättare:  Hanna Barjosef (S)
Peter Sahlén (M)
Jan-Åke Larsson (S)
Gustaf Kvant (M)
Mats Löfström (S)
Robin Lefvenius (M)
Sofia Hagerin (C)
Lars Holmström (V)
Göran Windén (NKE)
Yngve Mark (SD)
Andrea Wramfeldt (SD)

Nämnden för arbete och försörjning 2017-2018
Ledamöter: Anne Hansson (S), ordförande
Jeanette Petersen (M), förste vice ordförande
Bernt Nilsson (S)
Yvonne Flodin (M)
Lesley Holmberg (L), andre vice ordförande
Christer Carlberg (C)
Johan Sandqvist (SD)

Ersättare: Adam Barjosef (S)
Leena Sundberg (M)
Andreas Johansson (M)
Donald Kotorman (S)
Lennart Nielsen (MP)
Lars Dreja (V) 

Barn- och familjenämnden 2017-2018
Ledamöter:
 David Westlund (S), ordförande
Tony Ekblad (M), förste vice ordförande
Gabrielle Goldhammer (S)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Istvan Barborg (S)
Therese Granlund (M)
Daniel Rhodin (L), andre vice ordförande
Jasmina Muric´(C)
Alexander Skaklevski (V)
Göran Granberg (SD)
Andrea Wramfelt (SD)

Ersättare: Ingemar Lundström (S)
Caroline Weibull (M)
Naida Mahmutovic (S)
Leif Olsson (S)
Kadra Ali Oumalker (M)
Amila Pasic (S)
Sven-Olov Wallin (L)
Per-Magnus Espgård (C)
Mona Nordfält (MP)
Håkan Jölinsson (SD)
Fredrik Ottesen (SD)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler