Eslövs kommun logotyp

Rutiner för medborgarförslag i Eslöv

Personer som är folkbokförda i Eslövs kommun får från årsskiftet rätt att väcka förslag till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade vid senaste sammanträdet rutiner för hanteringen av medborgarförslagen.

Medborgarförslagen ska lämnas in skriftligt, antingen via ett e-formulär eller via en pappersblankett.

Kommunfullmäktige ska ta beslut om hur varje ärende ska behandlas. Beslut om ett medborgarförslag kan tas av fullmäktige men även delegeras till styrelse eller nämnd.

Den person som lämnat in ett förslag har rätt att närvara vid det sammanträde där ärendet behandlas.

I närvarorätten ingår rätt att svara på frågor och göra eventuella förtydliganden. Det förslag som lämnats in får inte ändras.

Rutinerna innebär att kommunstyrelsen och samtliga nämnder måste ändra i sina reglementen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler