Eslövs kommun logotyp

Nej till bostadshus vid V Sallerup

Länsstyrelsen i Skåne säger nej till ett bostadshus i grönstråket runt Västra Sallerups kyrkby. Tidigare har Eslövs kommun sagt nej.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslog i oktober förra året en ansökan om förhandsbesked för bostadshuset.

Ny bebyggelse i grönstråket kring Västra Sallerups kyrkby riskerar att påverka upplevelsen av byn som en egen enhet, förklarade nämnden.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen och förklarade att det tidigare har byggts på närliggande fastigheter.

Vi vill bara återställa det som tidigare fanns på området, innan fastigheten brann ner, hette det i överklagandet.

Länsstyrelsen förklarar nu att den fördjupade översiktsplanen för Västra Sallerup visar att marken runt byn bör hållas fri från bebyggelse och vegetation.

Det faktum att det tidigare legat bebyggelse på fastigheten gör inte att ansökan ska räknas som återuppförande av en tidigare byggnad, skriver styrelsen.

Den byggnation som klaganden hänvisar till har inte legat på platsen på många år och kan därför inte jämföras med återuppförande av en byggnad som rivits eller blivit förstörd.

Länsstyrelsen anser att Eslövs kommun hade skäl för sin bedömning och avslår överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler