Eslövs kommun logotyp

Eslöv klart bättre än Sverige

Eslövs skolelever fick resultat klart över riksgenomsnittet i höstens nationella prov för årskurs tre och sex.
I årskurs tre ingår matematik, svenska och svenska som andraspåk i det nationella provet. Eslöv ligger över riksgenomsnittet i alla tre ämnena.

Provet i matematik innehåller sju delprov. 94,3 procent av eleverna klarade provet i kommunikation och begrepp. I hela landet var det 92,4 procent.

Lägsta resultatet, 88,8 procent godkända, hade Eslövseleverna i bråk och huvudräkning. I hela landet var det 86,3 procent.

I svenska var det flest elever, 97,8 procent, som klarade delprovet muntlig uppgift. Beskrivande text var den svåraste uppgiften. 87,3 procent klarade kraven.

I svenska som andraspråk var det mellan 82 och 96 procent som klarade delproven. Riksgenomsnittet var mellan 61 och 87 procent.

I årskurs sex ingår engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk i det nationella provet. I 14 av 15 delprov hade Eslövseleverna resultat över riksgenomsnittet.

I svenska var det nära 95 procent av Eslövseleverna som klarade kravnivån. I engelska var det nära 90 procent och i matematik mellan 85 och 92 procent.

— Det är väldigt roligt att se att de senaste årens fokus och målmedvetna arbete med att höja elevresultaten ger utdelning, säger grundskolechef Johan Lundgren.

— Det arbetas hårt med detta ute i skolorna och det är skönt att få denna positiva respons. Det visar att skolorna i Eslöv är på rätt väg och det bådar gott för framtiden.

— Det var en fin julklapp.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler