YH-logga
Redovisningsekonom - Distans 300 YH-poäng

Distansutbildning med 50 procent studietakt start hösten 2015

Utbildningens mål


Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du ska självständigt kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet.

Efter examen


Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning eller på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult.

Utbildningens studieform och omfattning


Utbildningen bedrivs på distans med 50 procent studietakt. Två veckors studier på halvfart motsvarar 5 YH-poäng. Utbildningen är 120 veckor lång, vilket innebär sex terminer, med två sommaruppehåll. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca tre träffar i Eslöv per termin.

Arbetsmarknad


Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

Behörighet


Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper
Matematik 2/Matematik B och Svenska 2/Svenska B eller motsvarande krävs som särskild behörighet.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Läs om urval för redovisningsekonom här

Kurser


Introduktionskurs i företagsekonomi (15p)
Redovisning 1. Grundläggande redovisning (20p)
Redovisning 2. Grundläggande bokslut (15p)
Redovisning 3. Avancerad redovisning (20p)
Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning (15p)
Löneredovisning (15p)
Beskattning 1. Beskattning av privatpersoner och enskilda näringsidkare (25 p)
Beskattning 2. Företagsbeskattning (20p)
Ekonomistyrning 1. Produktkalkylering, investeringskalkylering (15p)
Ekonomistyrning 2. Ekonomisk planering, lönsamhetsbedömning, finansiering, räkenskapsanalys (20p)
Handelsrätt (40p)
LIA, lärande i arbete (80p)

Ändring i kursplan kan förekomma.

Sidan uppdaterad: 2015-12-29
Publicerad av: 
Bookmark and Share

KONTAKTA OSS

Antagningsenheten
0413 ‑ 625 14
antagning.yh@eslov.se

Utbildningsansvarig
Pia Pålsson 076-7233838
pia.palsson@eslov.se

***

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss