Eslövs kommun logotyp
YH-logga

Handledare - Socialpsykiatri 400 YH-poäng

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt
med personer som har psykiska funktionsnedsättningar
i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad
teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med
evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt
som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen.
Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.
 
Efter examen

Kompetensområdets bredd och verksamheternas olika
inriktningar medför att yrkestitel efter avslutad utbildning
varierar. Studerande som tagit examen arbetar idag
som boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta,
behandlingsassistent, personligt ombud
för psykiskt funktionsnedsatta eller skötare.
 
Arbetsmarknad

Arbetsplatser som kan bli aktuella efter utbildningen
är kommunal och sjukhusansluten psykiatrisk verksamhet,
rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare
med psykiatrisk och psykosocialt inriktade verksamheter
samt behandlingshem för vuxna och unga vuxna.
 
Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under två år.
 
Behörighet

Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan
3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
 
Särskilda förkunskaper krävs

Ett års arbetslivserfarenhet. Utdrag ur belastningsregistret
kan komma att begäras av vissa LIA platser.
En del LIA platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Läs om urval för handledare här

Kurser
Arbetslivsinriktad rehabilitering, 15 YH-poäng
Drogmissbruk och behandling, 20 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng
Kommunikation och samtalsmetodik, 15 YH-poäng
Case Management, 15 YH-poäng
LIA Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
Neuropsykiatri, 25 YH-poäng
Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
Socialrätt, 50 YH-poäng
Somatisk sjukvård, 30 YH-poäng
Yrkesetik och människosyn, 15 YH-poäng
Ändringar i kursplanen kan förekomma
 

KONTAKTA OSS

Antagningsenheten
0413 ‑ 625 14
antagning.yh@eslov.se

Utbildningsledare

0413-627 72
Sebastian Hjort
sebastian.hjort@eslov.se
Eva Granath
eva.granath@eslov.se

***

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler