YH Logga
Redovisningsekonom 400 YH-poäng
Bunden utbildning
Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska också kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet samt kunna arbeta i lag och med projekt.
Eftersom utbildningen är så praktiskt orienterad kommer du att kunna vara fullt produktiv på en arbetsplats direkt efter avslutad utbildning.

Efter examen
Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning samt som redovisningsekonom på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. Inom offentlig förvaltning finns det också arbete för redovisningsekonomer. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult.

Studieform och omfattning
Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. Det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det finns i dagsläget ganska gott om arbete och de senaste åren har ca två tredjedelar av de studerande arbete i branschen på examensdagen. Vid uppföljning 6 månader efter examen har 90-95 % arbete i branschen.

Behörighet
Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper
Matematik 2/Matematik B och Svenska 2/Svenska B eller motsvarande

Urval
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett skriftligt webbaserat prov. Läs mer om urval här.

Kurser
Analys, 10 YH-poäng
Beskattning 1, 25 YH-poäng
Beskattning 2, 25 YH-poäng
Ekonomistyrning 1. Kalkylering, 20 YH-poäng
Ekonomistyrning 2. Budgetering och finansiering, 20 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng
Grundläggande företagsekonomi, 20 YH-poäng
Handelsrätt 1, 20 YH-poäng
Handelsrätt 2, 15 YH-poäng
Handelsrätt 3, 15 YH-poäng
Kommunikation, kundnytta och marknadsföring, 15 YH-poäng
LIA 1, 50 YH-poäng
LIA 2, 50 YH-poäng
Löneredovisning, 15 YH-poäng
Redovisning Grundläggande redovisning, 20 YH-poäng
Redovisning 2. Grundläggande bokslut, 20 YH-poäng
Redovisning 3. Fördjupad redovisning och bokslut, 20 YH-poäng
Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 25 YH-poäng

Ändring i kursplan kan förekomma.

Sidan uppdaterad: 2016-04-18
Publicerad av: 
Bookmark and Share

KONTAKTA OSS

Antagningsenheten 0413 ‑ 625 14 antagning.yh@eslov.se

Utbildningsansvarig salsbunden utbildning
400 YH-poäng
Magnus Kurki 0767 ‑ 23 38 40 magnus.kurki@eslov.se

***

Ansökan

ansökan stängd

***

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss