Eslövs kommun logotyp

Urval - Redovisningsekonom - Bunden

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra webbaserade prov i svenska och matematik. Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. Provet i matematik syftar till att mäta den sökandes matematiska kunskaper. Poäng kommer att anges i procent som sedan omvandlas till poäng där max poäng är 1 200 i svenskprovet och 900 i matematik provet. Resultatet på dessa test läggs samman med eventuella poäng som den sökande får för sin yrkeserfarenhet. Resultatet läggs in i antagningssystemet. Sökande med högst poäng antas först.

Yrkeserfarenhet
- 1 års yrkeserfarenhet (minst 50 %) som är relevant för utbildningen, dvs erfarenhet innehållande ekonomiska arbetsuppgifter, ger 200 poäng
- 1 års yrkeserfarenhet (minst 50 %) inom andra områden ger 50 poäng
Poängen läggs samman med de båda provresultatens poäng.
Maximal poäng blir 200.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler