Eslövs kommun logotyp

Handledare- Socialpsykiatri

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urvalgöras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder
Betyg
Om meritvärdet är lika efter webbtest och bedömning av yrkeserfarenhet poängsätts de sökandesbetyg enligt följande: svenska A/ svenska 1, engelska A/engelska 5 och matematik A/matematik 1eller motsvarande. Här ger Godkänd/D-E 1 poäng och Väl godkänd/C-B ger 2 poäng och Mycketväl godkänd/A ger 3 poäng. Maximalt kan detta ge 9 poäng.
 
Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett skriftligt webbaserat prov. Syftet med det webbaserade provet är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor.
 
Yrkeserfarenhet
Den sökandes yrkeserfarenhet indelas i tre grupper vilka ger olika poäng utifrån graden av relevans för det yrke som utbildningen ger.

Grupp 1 ger 20 poäng per års heltidsarbete, ger max 100 poäng
Arbete med psykiskt funktionsnedsatta personer inom kommunal/privat/landstingsverksamhet eller
från Statens Institutionsstyrelse eller Kriminalvård

Grupp 2 ger 15 poäng per års heltidsarbete, ger max 100 poäng
Arbetat som Stöd/kontaktperson, Personlig assistent för personer med psykisk funktionsnedsättning, arbetslivserfarenhet från Familjehem eller som Personlig assistent för personer med intellektuell utvecklingsstörning, för personer med somatisk sjukdom eller arbetslivserfarenhet från vård och omsorg, demensvård, stadsmission eller liknande.

Grupp 3 ger 10 poäng per års heltidsarbete, ger max 100 poäng
Övrig yrkeserfarenhet.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler